Жерноклєєв Ігор Васильович

Жерноклеєв Ігор Васильович
доктор педагогічних наук, професор

З 1976 по 1980 рік навчався у Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького, по закінченню якого отримав кваліфікацію учителя загальнотехнічних дисциплін.
Починаючи з 1980 року вся його трудова діяльність пов’язана з цим провідним педагогічним університетом України, де він пройшов шлях від старшого лаборанта до професора.
Після служби у лавах Радянської Армії з 1983 – 2002р.р. працює на посаді викладача кафедри трудового навчання і креслення. Викладацька і наукова діяльність І.В. Жерноклєєва тісно пов’язана з творчим пошуком шляхів розв’язання та дослідженням багатьох актуальних педагогічних проблем у галузі трудової і професійної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл і профтехучилищ. Результатом одного з досліджень став захист у 2002 році кандидатської дисертації за темою “Педагогічні умови забезпечення професійного самовизначення учнів основної школи на уроках трудового навчання”.
У період з 2003 по 2005 рік І.В. Жерноклєєв очолював відділ міжнародного співробітництва Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
Під час навчання у докторантурі (2006-2009 роки) при кафедрі трудового навчання і креслення НПУ імені М.П. Драгоманова предметом наукових інтересів Жерноклєєва І.В. стало: дослідження зарубіжних систем підготовки майбутніх учителів технологій, порівняльні педагогічні дослідження, зарубіжний досвід з питань теорії і практики підготовки вчителів технологій у країнах Північної Європи. Результатом наукового дослідження було обгрунтування концепції і створення у грудні 2009 року Науково-методичного центру підготовки майбутніх учителів технологій і професійного навчання, що відповідає вимогам і стандартам провідних європейських освітніх систем.
На початку 2013 року І.В. Жерноклєєв успішно захистив докторську дисертацію на тему: “Система підготовки майбутніх учителів технологій у країнах Північної Європи”.
З 1.09.2013 року по теперішній час І.В. Жерноклєєв працює на посаді професора кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Він бере безпосередню активну участь у чисельних заходах, що сприяють як найповнішому наближенню фахової підготовки вчителя трудового навчання до реальних потреб загальноосвітньої школи, активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів, як найширшому залученню їх до навчально-дослідницької діяльності. Є автором понад 70 наукових і науково-методичних праць і науковим керівником двох пошукачів, є членом спеціалізованої вченої ради (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)) .