Голіяд Ірина Семенівна

Голіяд Ірина Семенівна
кандидат педагогічних наук, професор

Кандидат педагогічних наук 13.00.02 – теорія і методика навчання (креслення), 2005 р., професор кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, 2014 р.

Закінчила Українську інженерно-педагогічну академію та отримала диплом інженера-педагога за спеціальністю «Електроенергетика».
У 2005 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання креслення на тему: «Активізація навчальної діяльності студентів на заняттях з креслення засобами графічних завдань».
Вчене звання доцента присвоєно рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 24 жовтня 2007 року.
З 1997 року працює в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Спочатку викладачем на кафедрі трудового навчання і креслення, а згодом на кафедрі теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки. З 2001 року виконує обов’язки заступника завідувача кафедри. Викладає дисципліни методичного і графічного циклу: «Методика навчання креслення», «Методика навчання технічної та комп’ютерної графіки»», «Креслення», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Комп’ютерний дизайн».
Обіймала посаду вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К 26.458.01 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.02 теорія і методика навчання (креслення), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2007-2011 рр.). З 2014 року виконує обов’язки вченого секретаря Вченої ради Інженерно-педагогічного інституту.
Нагороджена Грамотою Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за досягнення вагомих успіхів у науково-дослідній роботі, формуванні, розвитку реалізації творчих здібностей (2007 р.); Почесним дипломом Виставки презентації «Інноватика в освіті України» за особистий внесок у розвиток освітніх інновацій (2009 р.); Подякою Кабінету Міністрів України (2009 р.); почесним дипломом Чотирнадцятої міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2011» за особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу (2011 р.). Має свідоцтво про реєстраціє авторського права на твір за № 47237 Комп’ютерна програма «Інтерактивний курс навчання «Нарисна геометрія»» (2013 р.).
Була членом редакційної колегії збірників наукових праць «Професійна освіта: проблеми і перспективи», «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти. Професійна педагогіка» (2009-2012 рр.).
Займається теоретичними і методичними основами графічної підготовки особистості. Є автором багатьох наукових і навчально-методичних праць. Основними з яких є: навчальний посібник «Креслення» з Грифом рекомендовано МОН України; методичний посібник «Дидактичні засади відбору і структурування змісту навчального предмета «Креслення» для професій металообробного профілю»; навчальні програми з дисциплін: «Методика навчання креслення», «Методика навчання технічної та комп’ютерної графіки», «Креслення», «Інженерна графіка», «Комп’ютерний дизайн»; методична розробка «Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з креслення (8-9 класи)»; статті: «Компетентнісний підхід у графічній підготовці майбутніх учителів технології», «Методичні засади розроблення і впровадження дидактичного комплексу з предмета «креслення»», «Вплив дидактичних засобів на процес активізації навчальної діяльності студентів на заняттях з креслення» та ін. За її редакції видано 5 методичних і 5 навчальних посібників з курсу креслення для учнів професійно-технічних навчальних закладів.