Лозовецька Валентина Терентіївна

2020 01 16 Lozovecka

доктор педагогічних наук, професор

професор кафедри теорії і методики технологічної освіти,

креслення та комп’ютерної графіки