Яшанов Сергій Микитович

Завідувач кафедри інформаційних систем та технологій

Yashanov2

Доктор педагогічних наук,

професор, 

відмінник освіти України

Яшанов Сергій Микитович – професор, доктор педагогічних наук, (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, 2011 р.).

Закінчив Київський політехнічний інститут у 1983 році.

Завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, директор Центру комп’ютеризації та інформаційного забезпечення університету.

Відповідальний редактор фахового видання «Наукові записки» НПУ імені М. П. Драгоманова, член редколегії наукового часопису НПУ імені М. П. Драгоманова серія 5 «Педагогічні науки: реалії та перспективи», серія 13 «Проблеми трудової та професійної підготовки», наукового часопису «Гілея» та журналів «Інформатика та інформаційні технології» і «Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент». Член докторських спеціалізованих Вчених рад за спеціальностями теорія та методика навчання технологій; теорія та методика навчання (технічні дисципліни); теорія та методика навчання (інформатика).

Викладає навчальні дисципліни: Теоретичні основи інформаційної техніки, Сучасні програмні продукти та Інтернет-технології в освіті, Програмні засоби інформаційної техніки, Інформаційні технології в управлінні персоналом, Комп`ютерні мережі та телекомунікації, Сучасні інформаційні технології в освіті, Управління інформаційними зв’язками, Інформаційні технології у виробництві, Системний аналіз інформаційних процесів, Нові інформаційні технології в соціальній сфері, Комп’ютерні технології віртуального простору, Технічні засоби реалізації інформаційних процесів, Математичні основи інформаційної діяльності, Комп'ютерне моделювання технологічних процесів, Інформатика та комп`ютерна техніка, Захист інформації в комп'ютерних системах, Ергономіка інформаційних технологій, Інформаційні системи та обмін даними, Основи криптографії, Програмне забезпечення обчислювальних машин.