Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.053.19
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Спеціальності:
13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни);
13.00.02 – теорія та методика технологій;
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Голова ради:
1. Корець Микола Савич, д.пед.н., професор, проректор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій».
Заступник голови:
2. Рідей Наталія Михайлівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.04.
Вчений секретар:
3. Ляшенко Марина Юріївна, к.пед.н., доцент кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій».
Члени ради:
4. Авраменко Олег Борисович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»;
5. Биковська Олена Володимирівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій»;
6. Бобрицька Валентина Іванівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.04;
7. Васюк Оксана Вікторівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 13.00.04;
8. Дем’яненко Наталія Миколаївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.04;
9. Жерноклєєв Ігор Васильович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій»;
10. Мадзігон Василь Миколайович, д.пед.н., професор, радник директора, Інститут обдарованої дитини НАПН України, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій»;
11. Макаренко Леся Леонідівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»;
12. Матвієнко Олена Валеріївна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.04;
13. Петрук Віра Андріївна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 13.00.04;
14. Підгорна Тетяна Володимирівна, д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»;
15. Рамський Юрій Савіянович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій»;
16. Сидорчук Людмила Андріївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»;
17. Сиротюк Володимир Дмитрович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій»;
18. Слабко Володимир Миколайович, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій»;
19. Сущенко Людмила Петрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.04;
20. Тименко Володимир Петрович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій»;
21. Титова Наталія Михайлівна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.04;
22. Яшанов Сергій Микитович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)».