Напрямки роботи кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки

Життя кафедри

ЛІДЕР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ - 2018

2018 05 07 Olimp Uman3Інженерно-педагогічний факультет НПУ імені М.П.Драгоманова відзначений нагородою "ЛІДЕР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ".

Висловлюємо подяку керівникам команди факультету: професору кафедри Ігорю Васильовичу Жерноклеєву і доценту кафедри Лілії Kільдеровій за підготовку команди до Другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Технологічна освіта", який проходив в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Дякуємо студентам і викладачам за перемогу!

2018 05 07 Olimp Uman4

2018 05 07 Olimp Uman2

Навчальна діяльність

   

Навчальні дисципліни викладання яких забезпечує кафедра

    

   

Навчальні лабораторії кафедри

    

   

Навчальні матеріали кафедри

 

   

Наукова діяльність

     

Напрямки наукової роботи викладачів

 

      

Науково-дослідницька робота студентів

 

   

Міжнародна наукова співпраця

 

     

Співробітники кафедри

 

Голіяд Ірина Семенівна

кандидат педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри

2020 01 16 Cilderov

Кільдеров Дмитро Едуардович

кандидат педагогічних наук, професор,

декан Інженерно-педагогічного факультету

2020 01 16 Evtuch

 Євтух Микола Борисович

доктор педагогічних наук, професор

2016 06 17 zhernokleev

Жерноклеев Ігор Васильович

доктор педагогічних наук, професор

2020 01 16 Cilderova Кільдерова Лілія Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

2020 01 16 Lozovecka

Лозовецька Валентина Терентіївна

доктор педагогічних наук, професор

Маркусь Ірина Сергіївна

старший викладач

Науменко Валерій Якович

 кандидат технічних наук, доцент

2020 01 16 Olefirenko

Олефіренко Тарас Олексійович

кандидат педагогічних наук. професор,

начальник Навчально-методичного центру та відповідальний секретар Приймальної комісії НПУ імені М. П. Драгоманова.

2020 01 16 Pavlov

Павлов Юрій Олексійович

доктор педагогічних наук, професор 

2017 09 25 ChernovaT

Чернова Тетяна Юріївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник з наукової та виховної роботи

телефон: 403-81-69

 

2020 01 16 Sheremeteva

Шереметьева Світлана Генадіївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Козієнко Олена Василівна,

завідувач лабораторіями,

секретар кафедри

Історія кафедри

 

Кафедра трудового навчання і креслення утворена 01 серпня 1977 р. Її становлення і розвиток тісно пов'язані з ім’ям видатного українського вченого-педагога, дійсного члена АПН України, доктора педагогічних наук, професора Дмитра Олександровича Тхоржевського (1930—2001 рр.). Саме завдяки його зусиллям та енергійності на кафедрі було згуртовано колектив однодумців. 

Вся науково-педагогічна діяльність Д.О. Тхоржевського була тісно пов’язана з Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова, починаючи з 1955 року. Дмитро Олександрович пройшов непростий шлях від майстра з трудового навчання до відомого вченого, академіка, завідувача кафедри. Він був визнаним науковим авторитетом у галузі трудової і професійної підготовки молоді далеко за межами України. Свідченням цього є обрання Д.О. Тхоржевського членом-кореспондентом АПН СРСР та присвоєння почесного звання «Заслуженого працівника освіти України».
Підтвердженням визнання авторитету кафедри ще на початковому етапі її розвитку можна вважати і той факт, що зусиллями викладачів виконувались дослідження на замовлення авторитетних наукових установ колишнього Радянського Союзу: Інституту трудового навчання (м. Москва), Інституту професійної педагогіки АПН СРСР (м. Казань), Всесоюзного науково-дослідного інституту професійно-технічної освіти СРСР (м. Ленінград). Тривалий період на базі кафедри здійснювалось підвищення кваліфікації викладачів кафедр трудового навчання вищих педагогічних навчальних закладів Радянського Союзу.
Під керівництвом професора Тхоржевського Д.О. та доцентів Моісеєнка О.І. і Науменка В.Я. протягом 1982-1988 рр. виконувалися на замовлення АН УРСР та інших підприємств і організацій госпдоговірні дослідження.
Кафедра трудового навчання і креслення під керівництвом професора Д.О. Тхоржевського набула високої ваги у науково-педагогічних колах усього пострадянського простору і сприймалась як навчальний, методичний, науковий, експериментальний, експертно-аналітичний та координаційний центр, спрямований на формування та розвиток ключових компетенцій майбутніх учителів трудового навчання. Саме такий високий статус дозволив силами кафедри у 1986-1991 роках успішно забезпечити наукову розробку і практичне впровадження результатів педагогічного експерименту на тему: «Наступність у трудовій підготовці учнів загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних училищ». В експерименті приймали участь три професійно-технічних училища і тринадцять середніх загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступеня міста Києва.
При кафедрі трудового навчання діяла науково-методична комісія щодо видання навчальних посібників та підручників для вузів та шкіл з трудового навчання та креслення.
Протягом 1979-1992 рр. кафедра здійснювала підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання м. Києва та Київської області, започатковано постійно діючий семінар з перепідготовки вчителів трудового навчання та креслення.
У 1995 році під редакцією професора Тхоржевського Д.О. засновано журнал «Трудова підготовка в закладах освіти».
На початку 2000 року кафедру очолив відомий спеціаліст у галузі трудової, професійної та графічної підготовки учнівської та студентської молоді член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор В.К. Сидоренко. Вся його науково-педагогічна діяльність нерозривно пов’язана з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, де він упродовж двадцяти семи років пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри трудового навчання і креслення. Викладацька робота В.К. Сидоренка тісно пов’язана з творчим пошуком шляхів розв’язання та науковими дослідженнями багатьох актуальних педагогічних проблем.
Професором В.К. Сидоренко вперше зроблено акцент на необхідність формування графічної культури школярів. Важливе місце у цьому повинно бути відведено рівню сформованості графічних знань і вмінь, які можуть виступати засобом пізнання навколишнього світу.
Значну увагу В.К. Сидоренко приділяє дослідженню інтеграційних процесів та закономірностей в освіті.
Широкого визнання набули результати проведених останнім часом досліджень В.К. Сидоренка в галузі розвитку науково-технічної творчості студентської молоді, методології науково-педагогічних досліджень.
Творчий доробок В.К. Сидоренка – понад п’ятсот наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчально-методичні посібники для загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ та вищих педагогічних закладів освіти з грифом Міністерства освіти і науки України, понад двадцять навчальних програм, схвалених Міністерством освіти і науки України. Наукові статті відомі читачам багатьох фахових періодичних видань.
Упродовж багатьох років у складі кафедри працювали провідні викладачі: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти СРСР, відмінник освіти УРСР, відмінник освіти України Тхоржевський Д.О., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України Сидоренко В.К., в.о. професора Забронський В.В., доценти: Моісїєнко О.І., Захарченко О.О,, Андріяшин В.І., Лабець К.С, Чумак М.Г., Дмитренко П.В., Жуков В.І., Юрженко В.В., Назаренко В.М., Гнеденко О.П., Агалець І.О, Гуменюк Т.Б., Кардаш Н.В., Лебедєв Д.В., Тхоржевська Т.В., ст. викладач Остапенко К.П. та інші. А також працюють по цей час: професори Кільдеров Д.Е., Жерноклєєв І.В., Голіяд І.С., доценти: Науменко В.Я., Слабко В.М., Олефіренко Т.О., Кільдерова Л.В., викладач –Маркусь І.С. Викладачі кафедри є авторами багатьох підручників і навчально-методичних посібників, відомих в Україні та далеко за її межами з методики трудового навчання (Д.О. Тхоржевський), креслення (В.К. Сидоренко), основ наукових досліджень (В.К. Сидоренко, П.В.Дмитренко), видатних масових тиражами. Багато посібників Д.О. Тхоржевського видавалися в російських видавництвах, перекладалися іноземними мовами, зокрема, польською, чеською, словацькою, угорською.
З 2009 року і до теперішнього часу кафедру очолює кандидат педагогічних наук, професор Дмитро Едуардович Кільдеров. За його ініціативи у 2011 році кафедру перейменовано в кафедру теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки та започатковано нову спеціалізацію «Технічна та комп’ютерна графіка», що спонукала до розробки і впровадження нових навчальних курсів.
Викладачі кафедри забезпечують проведення навчальних занять з таких дисциплін: «Нарисна геометрія», «Креслення», «Основи теорії технологічної освіти», «Комп`ютерна графіка», «Методика навчання креслення», «Основи проектно-технологічної діяльності», «Теорія і методика профорієнтаційної роботи», «Методика трудового навчання», «Зміст та методика варіативних модулів», «Основи графічного конструювання», «Комп`ютерний дизайн», «Зміст і методика профільного навчання», «Теорія і методика навчання технологій у старшій школі», «Технічне креслення», «Автоматизація конструкторської роботи у середовищі КОМПАС-3D», «Геометрія поверхонь», «Основи комп`ютерної графіки», «Прикладне геометричне моделювання», «Сучасні засоби навчання графічним дисциплінам», «Методика навчання технічної та комп’ютерної графіки», «Практикум з основ проекційного креслення та побудови аксонометричного зображення», «Практикум з техніки виконання та деталювання складальних креслень», «Графічний практикум», «Теорія та методика технологічної освіти».
За час існування кафедри її науково-дослідницька діяльність зосереджувалась на вирішенні таких основних проблем: «Розробка теоретико-методологічних аспектів трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл; наукові основи підготовки вчителя трудового навчання», «Графічна підготовка учнівської та студентської молоді», та ін.
На кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання технологій та 13.00.02 – теорія і методика навчання креслення.
Керівництво аспірантами здійснюють професори кафедри, а саме: д.пед.н. Жерноклєєв І.В, к.пед.н. Кільдеров Д.Е., к.пед.н. Голіяд І.С.