Кафедра позашкільної освіти створена згідно наказу НПУ імені М. П. Драгоманова від 01.10.2012 р. № 492 та покликана здійснювати навчально-виховний і методичний супровід спеціалізації “Позашкільна освіта” в Інженерно-педагогічному інституті НПУ імені М.П. Драгоманова за напрямом підготовки 6.010103 “Технологічна освіта” з додатковою кваліфікацією “Керівник гуртка позашкільного навчального закладу“, спеціальностями 7.01010301, 8.01010301 “Технологічна освіта” з додатковими кваліфікаціями “Педагог-організатор позашкільного навчального закладу“ і “Методист позашкільного навчального закладу“ відповідно, а також здійснює науково-дослідну діяльність з теоретичних і методичних питань позашкільної освіти, зокрема змісту, форм, методів та засобів професійної підготовки педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів.
    Очолює кафедри з початку її створення доктор педагогічних наук, професор Биковська Олена Володимирівна.

 

hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня

moodle logo tagline 2017

NodScanLogo2