Напрямки роботи кафедри позашкільної освіти

Життя кафедри

 ІІІ Всеукраїнську виставку-конкурс «Талановиті! Наполегливі! Успішні!»

 25 лютого 2017 року Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інженерно-педагогічний факультет, кафедра позашкільної освіти та Міжнародна асоціація позашкільної освіти запрошує на урочисте нагородження учасників ІІІ Всеукраїнської виставки-конкурсу «Талановиті! Наполегливі! Успішні!», який став традиційним і уже проводиться третій рік поспіль.

  Протягом лютого талановиті діти і молодь з усієї України віком до 21 року подавали свої роботи, а компетентне журі їх оцінювало. Виставка-конкурс спрямована на пошук та підтримку обдарованих учнів та молоді, їх професійну орієнтацію у педагогічній сфері для подальшого навчання та професійної самореалізації. На виставці представлені роботи з науково-технічного та художньо-естетичного напрямів позашкільної освіти.

   Усі, хто бажає, можуть долучитися до свята творчості. Відкриття виставки-конкурсу відбудеться 25.02.2017 р. об 11.00 год. за адресою: м. Київ, пр. Леся Курбаса, 2а, 4 поверх (Інженерно-педагогічний факультет НПУ імені М. П. Драгоманова, кафедра позашкільної освіти).

   Чекаємо на всіх охочих та зацікавлених!

Кафедра позашкільної освіти

Навчальна діяльність

 

Навчальні дисципліни викладання яких забезпечує кафедра

1. Психологія позашкільної освіти.

2. Теорія і методика декоративно-прикладної творчості.

3. Технологічний практикум.

4. Декоративно-прикладне мистецтво та технічна творчість.

5. Художнє конструювання.

6. Організаційно-масова робота у закладах позашкільної освіти.

7. Практикум з декоративно-прикладної творчості.

8. Композиція в декоративно-прикладній творчості.

9. Освітня діяльність закладу позашкільної освіти.

10. Менеджмент позашкільної освіти.

11. Теорія та методика гурткової роботи.

12. Організація позашкільної освіти.

 

Навчальні лабораторії кафедри

 


Наукова діяльність

 Тематика науково-дослідних робіт викладачів кафедри позашкільної освіти:

Биковська О.В. Науковий напрям: зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів.
Проблема: зміст і методика підготовки педагогів позашкільної освіти.
Тема: педагогіка позашкільної освіти.

Кардаш Н.В. Науковий напрям: зміст, форми і методи навчання педагогів з позашкільної освіти.
Проблема: фахова підготовка майбутніх педагогів з позашкілля.
Тема: зміст підготовки майбутніх педагогів з позашкільної освіти з художньо-естетичного напряму (враховуючи Закон України «Про освіту» та проекту «Нова школа»)

Попова Г.Д. Науковий напрям: зміст, форми і методи навчання педагогів з позашкільної освіти.
Проблема: фахова підготовка майбутніх педагогів з позашкілля.
Тема: зміст підготовки майбутніх педагогів з позашкільної освіти з художньо-естетичного напряму (на прикладі техніки «декупаж»).

Єгорова О.І. Науковий напрям: історія педагогіки позашкільної роботи у США, педагогіка позашкільної освіти у США, громадянське виховання.
Проблема: недостатньо розвідок про міжнародний досвід позашкільної освіти, актуальність громадянського виховання.
Тема: громадянське виховання як спеціальний напрям позашкільної освіти, кращі практики громадянської освіти, молодіжних програм в рамках позашкільної освіти у США.

Олексюк-Казо Л.М. Науковий напрям: зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів.
Проблема: взаємодія педагогічного закладу та школи по реалізації поєднання загального та політехнічного навчання.
Тема: зміст освіти з декоративно-прикладної творчості з методикою викладання для вчителів технологій.

Оружа Л.В. Науковий напрям: зміст і методика підготовки фахівців позашкільної освіти.
Проблема: основні сучасні підходи до управління гуртковою роботою.
Тема: системний підхід до управління навчально-методичною роботою гуртків.

Співробітники кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

Доктор педагогічних наук

Завідувач кафедри позашкільної освіти

bikovska

Посада – завідувач кафедри позашкільної освіти
Науковий ступінь – доктор педагогічних наук
Спеціальність – 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки”
Тема дисертації (рік захисту) – “Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні”, 2008 р.
Вчене звання (рік присвоєння) – професор, 2008 р.
Викладацька діяльність – “Теорія і методика позашкільної освіти”, “Педагогіка позашкільної освіти”, “Методика гурткової роботи”, “Практикум з позашкільної освіти”
Вища освіта – Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю “Праця і професійне навчання”, 1996 р.
Науковий та педагогічний досвід – Брала участь у розробці та реалізації Концепції проекту Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” (2004), Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів (2003), Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002–2008 роки (2002), Національної доктрини розвитку освіти (2002) та інших нормативно-правових документів у сфері позашкільної освіти.
Голова Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.
Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій у галузі педагогіки.
Член Європейської асоціації організацій вільного часу дітей і молоді (EAICY).
Входить до складу редколегій журналів “Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова”, газети “Позашкілля”.
Відзнаки – “Софія Русова”, “Відмінник освіти України”, Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, медаль “За вклад у науку”, Подяка Національної академії наук України, грамоти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти Київської міської державної адміністрації та ін.
Тричі отримувала гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.
Стипендіат Кабінету Міністрів України. Двічі стипендіат Міжнародного Вишеградського фонду. Фіналіст програми Конгресу США “Відкритий Світ”.
Переможець рейтингу “Кращий викладач 2007/2008 н.р. Інституту гуманітарно-технічної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова”.
Професійні та творчі напрацювання – навчальний посібник “Основи позашкільної освіти” (2011), монографії “Позашкільна освіта: теоретико-методичні основи” (2008), “Organizacja czasu wolnego dzieci w Polsce” (2008), посібники “Позашкільна освіта в Україні” (2006), “Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, технології, досвід” (2004).
Здійснила понад 30 наукових досліджень у галузі освіти. Серед них: “Розроблення змісту підготовки педагогічних працівників для позашкільної освіти в Україні” (2011), “Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні” (2008), “Організація вільного часу дітей у Словаччині” (2007), “Система позашкільної освіти в Україні та її роль у вихованні підростаючого покоління” (2006), “Організація вільного часу дітей у Польщі” (2005), “Ситуаційний аналіз становища дітей та жінок в Україні” (2004), “Методика виховної діяльності в позашкільних навчальних закладах” (2003), “Соціально-педагогічні основи діяльності позашкільних закладів в сучасних умовах” (2002) та ін.

Олексюк-Казо Лариса Маркіянівна

доцент кафедри позашкільної освіти

Oleksyuk

Посада – доцент кафедри позашкільної освіти
Вчене звання (рік присвоєння) – доцент
Викладацька діяльність – “Історія техніки”, “Практикум з декоративно-прикладного мистецтва”, “Декоративна-прикладна творчість”, “Креативне рукоділля”, “Композиція декоративно-прикладного мистецтва”
Вища освіта – КДПІ ім. Горького, вчитель трудового навчання і фізики середньої школи, 1975 р.
Науковий та педагогічний досвід – вчитель фізики СШ №166 м.Києва, старший викладач КДПІ ім. Горького, доцент НПУ ім.Драгоманова, заступник директора Гуманітарно-технічного інституту НПУ ім.Драгоманова
Відзнаки – відмінник освіти УРСР, відмінник освіти України


Професійні та творчі напрацювання

навчальні посібники:
1. Основи прикладної творчості
2. Лабораторний практикум з основ прикладної творчості
3. Лабораторний практикум з теорії механізмів і машин
4. Методичні поради до програмування розрахунків механічних передач–Частина І (зубчаті і черв’ячні передачі)
5. Методичні поради до програмування розрахунків механічних передач – Частина ІІ (пасові і ланцюгові передачі)
6. Практикум по технології матеріалів
7. Курсовое проектирование привода ленточного транспортера (конвейера)
8. Методика розрахунку деталей машин з використанням програмованих калькуляторів
9. Контрольна робота по теорії механізмів і машин для студентів педагогічного інституту
10. Лабораторний практикум з основ виробництва. Термічна та електроіскрова обробка металів
11. Самостійна робота студентів з історії техніки
12. Практикум з технології конструкційних матеріалів. Визначення твердості
13. Лабораторний практикум з матеріалознавства і технології матеріалів
14. Методичні рекомендації до виконання і оформлення рефератів
15. Методичні рекомендації до курсової роботи з основ прикладної творчості
16. «Матеріалознавство та технологія матеріалів»

- навчальні програми:
1. Програми вищих педагогічних закладів освіти. Технічна творчість. Історія техніки. Технічна естетика. Художнє конструювання.
2. Програми вищих педагогічних закладів освіти. Основи технічного моделювання та конструювання. Художня обробка матеріалів. Практикум з технічного моделювання. Основи прикладної творчості.
3. Освітньо-професійний комплекс. Технології. Частина 1. «Навчальна програма курсу «Історія техніки»»
4. Освітньо-професійний комплекс. Технології. Частина 1. «Навчальна програма курсу «Декоративно-прикладне містецтво»»
5. Освітньо-професійний комплекс. Технології. Частина 1. «Навчальна програма курсу «Практикум з декоративно-прикладної творчості»»
Кількість статей в наукових журналах - 27

 

Кардаш Наталія Василівна

доцент кафедри позашкільної освіти

kardash

Посада – доцент кафедри позашкільної освіти
Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання
Тема дисертації (рік захисту) – Підготовка майбутніх учителів обслуговуючої праці до організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення художніх ремесел, 2006 р.
Викладацька діяльність – «Художні народні промисли», «Етнодизайн», «Історія і морфологія народної творчості», «Методика декоративно-прикладної творчості», «Сировина, декоративно-оздоблювальні матеріали і покриття».
Вища освіта – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кваліфікація: вчитель трудового навчання, креслення і безпеки життєдіяльності, 1999 р.
Науковий та педагогічний досвід – Дрогобицький державний педагогічний університет, кафедра декоративно-ужиткового мистецтва та основ дизайну, Дрогобицький педагогічний ліцей.
Професійні та творчі напрацювання – навчально-методичний посібник Кардаш Н.В., Куц Л.П., Савка Л.В. Бісерне рукоділля: навчальний посібник - Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2007. – 185 с.
–навчальні програми: Кардаш Н.В. Бісерне рукоділля //Науково-методичний комплекс професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання (обслуговуюча праця) та спеціалізації «Прикладна і технічна творчість» напряму підготовки «Педагогічна освіта». – Дрогобич: НВЦ «Каменяр», 2003. – С.164-169.

Попова Ганна Дмитрівна

доцент кафедри позашкільної освіти

popovagif

Посада - доцент кафедри позашкільної освіти
Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій
Тема дисертації (рік захисту) – «Методика навчання дизайну одягу старшокласників у позашкільних навчальних закладах», 2012 р.
Викладацька діяльність – «Теорія і методика позашкільної освіти», «Методика гурткової роботи»
Вища освіта – НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Основи виробництва», 2007
Науковий та педагогічний досвід – ПТУ №37 м. Севастополя, майстер виробничого навчання 2001-2002 рр., викладач Інженерно-педагогічного інституту НПУ імені М.П. Драгоманова. Голова журі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
Професійні та творчі напрацювання – навчальна програма для позашкільних навчальних закладів «Дизайн одягу».
Вісім наукових статей.

Єгорова Олександра Іванівна

Єгорова Олександра Іванівна

2018 11 27 Egorova

Посада – доцент кафедри позашкільної освіти

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук

Спеціальність – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Тема дисертації (рік захисту) –  Розвиток позашкільної освіти у США,2015 р.

Викладацька діяльність – «Теорія і методика позашкільної освіти», «Психологія позашкільної освіти», «Психологія творчої освіти», « Організація позашкільної освіти».

Вища освіта – Прикарпатський педагогічний імені Василя Стефаника, кваліфікація: вчитель англійської і німецької мов, 1993 р., НПУ ім. М.П.Драгоманова, кваліфікація: практичний психолог, 2005.

Науковий та педагогічний досвід – Прикарпатський педагогічний університет імені Василя Стефаника, кафедра іноземних мов міжфаку.

Професійні та творчі напрацювання – монографія О. Єгорова, О. Биковська «Позашкільна освіта: міжнародний досвід і кращі практики громадянського виховання дітей і молоді». Наукове видання. Суми: Університетська книга, 2017.-176 с.

Координатор проекту «Розвиток громадянської активності і міжкультурного спілкування молодих педагогів України і Литви через діалог і співпрацю». – Литовський едукологічний університет. – 2017.

навчальні програми: Єгорова О. Позашкільна освіта: навчальні програми закладів вищої освіти / за ред. проф. О.В. Биковської; укл. О.І. Єгорова, доц. Н.В. Кардаш та ін. – К.: НПУ, 2017. – 82 с.

 


Історія кафедри

 

 Офіційне відкриття кафедри позашкільної освіти.

24 грудня 2012 р. у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбулась важлива для позашкілля подія – офіційне відкриття першої в Україні кафедри позашкільної освіти.

Створення кафедри позашкільної освіти відображає загальну тенденцію розвитку позашкілля в Україні та інших державах світу, потребу у підготовці фахівців для позашкільних навчальних закладів.
Згідно Указу Президента України “Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості” від 28.12.2012 р. № 756/2012 з метою сприяння забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей, організації змістовного дозвілля, вдосконалення виховної роботи та розбудови системи позашкільної освіти у 2013 році в Україні – Рік дитячої творчості.

Метою діяльності кафедри позашкільної освіти є проведення навчально-виховної та методичної діяльності зі спеціалізації “Позашкільна освіта”, навчальних дисциплін “Теорія і методика позашкільної освіти”, “Методика гурткової роботи”, “Основи позашкільної освіти”, здійснення наукової роботи за цим напрямом.
Створення кафедри позашкільної освіти стало результатом багаторічної діяльності Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини щодо державної політики у галузі позашкільної освіти, науково-педагогічного забезпечення системи позашкільної освіти, професійної підготовки педагогічних працівників для позашкільних навчальних закладів.
За підтримки грантів Президента України проведено три масштабні наукові дослідження у галузі позашкільної освіти (“Розроблення змісту підготовки педагогічних працівників для позашкільної освіти в Україні”, Указ Президента України від 20.05.2011 р. № 592/2011; “Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні”, Розпорядження Президента України від 26.06.2008 р. № 207/2008-рп; “Система позашкільної освіти в Україні та її роль у вихованні підростаючого покоління”, Розпорядження Президента України від 14 грудня 2005 р. № 1279/2005-рп). Досліджено основні засади організації вільного часу дітей та молоді в інших державах за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду, а професори університету є членами Європейської асоціації неформальної освіти (EAICY). 

У офіційному відкритті кафедри позашкільної освіти брали участь представники Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, керівництво, викладачі та студенти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, директори, педагоги та вихованці позашкільних навчальних закладів.
Відкриття кафедри позашкільної освіти є історичною місію університету. Згідно архівних даних в 1920–30 рр. у Київському педагогічному інституті функціонував позашкільний відділ (нині – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).

Готувати педагогів-фахівців для роботи з вихованцями позашкільних навчальних закладів повинен флагман педагогічної освіти України, – переконаний ректор НПУ імені М.П. Драгоманова акад. Віктор Андрущенко. – Тому вчені університету першими поставили це питання на порядку денному. Кафедра, що створена в Драгоманівському університеті, пріоритетно повинна стати своєрідним науково-методичним центром, що згрупує навколо себе кращі уми вітчизняного і європейського простору”.

 

З вітальним словом від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України виступила Алла Середницька, начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини міністерства. Алла Дмитрівна відмітила, що: “За останні 5 років дуже активно розроблялося питання підготовки кадрів у сфері позашкільної освіти. Сьогодні присутні ентузіасти, які піднімали це питання і ми безпосередньо долучалися до його вирішення. Тому результатом нашої активної діяльності – є відкриття кафедри позашкільної освіти. Дозвольте подякувати ректору, всім хто працює в університеті, особливу подяку висловити Олені Володимирівні, яка доклала значних зусиль і для відкриття кафедри, і для підготовки кадрів в цілому для позашкільної освіти.

Сучасна позашкільна освіта – це 1,5 тис. позашкільних навчальних закладів державної і комунальної форми власності, а також 603 тис. – дитячі спортивні школи. Це 1,5 млн. дітей, які відвідують заклади. Збільшилась за минулий рік на 1400 кількість гуртків, а відповідно стало більше і дітей, які там навчаються, а це потребує підготовки кадрів”.

“Слід відмітити і приємні новини, адже цього року в позашкілля прийшла молодь. Безумовно, досвідчені кадри є золотий фонд нашого позашкілля, але важливо, коли існує баланс між молодими кадрами і досвідченими педагогами, тому що є кому передавати свій досвід.
Великий вклад кафедра зробить у підготовку професійних кадрів для позашкілля. Це повинна бути системна, планомірна робота. Відкриття кафедри має бути гарним прикладом для наслідування й інших вищих педагогічних навчальних закладів та обласних інститутів педагогічної освіти. І сьогодні дійсно хочеться подякувати НПУ імені М.П. Драгоманова, який взяв на себе цю таку почесну місію” – підкреслила Алла Середницька.

 

 

Учасників заходу від імені Адміністрації Президента України привітала Любов Лісовська. Любов Володимирівна зазначила, що: “Вітає від керівництва Адміністрації Президента з нагоди відкриття кафедри позашкільної освіти.


Сьогоднішньому дню передувала дуже потужна робота. Започаткування, відкриття такої кафедри при одному із головних, державних вищих педагогічних навчальних закладів має стати взірцем для інших закладів. 
Адже позашкільна освіта, позашкілля в нашій державі є дуже значима, необхідна, потрібна робота. Все, що робиться – робиться для наших дітей, нашої держави і сподіваємося, що успіхи будуть!”.


Від імені Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова виступив проф. Роман Вернидуб, проректор з навчально-методичної роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Роман Михайлович відмітив, що: “Кафедра позашкільної освіти була створена рішенням Вченої радою НПУ імені М. П. Драгоманова від 25.09.2012 р. та наказом НПУ імені М. П. Драгоманова “Про створення кафедри позашкільної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова” від 01.10.2012 р. № 492.
Сьогодні ми присутні на святковій, урочистій події з нагоди відкриття кафедри, її навчальних та робочих приміщень. І в такий святковий момент ми вітаємо всіх із визначальною подією.
Для Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відкриття кафедри позашкільної освіти є дань нашого університету історії та традиціям. Новостворена кафедра буде надійним послідовником всіх справ, що були започатковані й раніше, існують і активно розвиваються. Бажаємо успіхів, гарних студентів і значних досягнень”.
Від Верховної Ради України виступив Євген Красняков, народний депутат України ІІ та ІІІ скликань, головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Євген Васильович, відмітив, що: “Ми присутні на великій події. Адже, у вищих педагогічних навчальних закладах дещо забули ідею щодо розвитку позашкільної освіти, позашкільної роботи.
Україна має Закон “Про позашкільну освіту”, але системно не забезпечувала підготовку кваліфікованих кадрів цієї галузі освіти.

Позашкільна освіта – це освіта, великий шлях, який треба розвивати. Велика робота необхідна і в плані законодавства. Не зважаючи на те, що раніше надавалась додаткова кваліфікація методист з виховної роботи. Тому треба відроджувати систему підготовки кадрів. Закон України “Про позашкільну освіту”, якому більше 10 років, сьогодні потребує внесення змін. Сьогодні є фахівці, які працюють і прикладуть ще більше зусиль, щоб відбувався розвиток позашкільної освіти”.

Завідувачем кафедри призначено доктора педагогічних наук, професора Олену Биковську. За словами Олени Володимирівни, це для неї велика відповідальність і гордість за позашкілля.
“Для України та інших держав світу підняття позашкільної освіти на достатній і високий рівень є одним з пріоритетних завдань, яке означає майбутнє цивілізації. Позашкілля відповідає за освіту дітей та молоді у вільний час, їх навчання, виховання, розвиток та соціалізацію. Адже чим дитина займається у вільний час, таким буде і її майбутнє. А це – майбутнє суспільства, держав, світу, – переконана учений”. Як запевнила Олена Володимирівна, для молодих фахівців знання в галузі позашкілля – це ще й нова можливість здобуття навиків і кваліфікації педагога позашкільного навчального закладу, майбутнього працевлаштування, іншого погляду на питання організації вільного часу.
Олена Биковська від імені колективу кафедри, студентів подякувала всім за підтримку створення кафедри позашкільної освіти, підтримку позашкілля.
“Особливу подяку висловлюємо представникам законодавчої і виконавчої влади – Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за багаторічну плідну співпрацю і підтримку діяльності у галузі позашкільної освіти, – зазначила Олена Биковська. – Дякуємо ректорату, вченій раді, професорсько-викладацькому і студентському колективу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за співпрацю і підтримку створення кафедри позашкільної освіти. Окремо дякуємо керівництву і співробітникам інженерного відділу та відділу постачання НПУ імені М. П. Драгоманова за роботу щодо забезпечення відкриття кафедри.
Щиро дякуємо за багаторічну плідну співпрацю у розвитку позашкілля практикам позашкільної освіти – директорам, педагогам і вихованцям позашкільних навчальних закладів”.

Від директорів позашкільних навчальних закладів виступили Оксен Лісовий, директор Національного центру “Мала академія наук України”, кандидат філософських наук. Оксен Васильович привітав Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова з відкриттям кафедри позашкільної освіти, тим, що він був, є, і залишається лідером вищої педагогічної освіти.
Оксен Лісовий зазначив, що: “Вважаю, що університет підготував і зробив значний подарунок всім позашкільникам до Святого Миколая – відкрив кафедру позашкільної освіти. Адже надзвичайно важко шукати висококваліфікованих спеціалістів, методистів для позашкільної освіти. Сподіваємось, що зі стін цього університету, цієї кафедри вийде плеяда нових професійних, ідейних педагогів, методистів, людей, які науково будуть підходити до цієї справи.
Особливо необхідно враховувати, що Україна може говорити про те, що вона є лідером в сфері роботи з обдарованими дітьми, а система позашкільної освіти є унікальною. Тому те, що Ви роботе є надзвичайно актуально і знаходиться на гребені тенденцій!”.
З вітанням від позашкільних навчальних закладів також виступили Наталія Савенко, директор Центру позашкільної роботи м. Києва та Ірина Мосякова, директор Центру творчості дітей та юнацтва “Шевченківець” .

Від Інституту гуманітарно-технічної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова виступив Микола Корець, директор інституту, доктор педагогічних наук, професор. Микола Савич привітав присутніх і відмітив, що: “Не минуло і два роки, як з нашої ініціативи при розробці державних стандартів підготовки бакалаврів технологічної освіти до циклу професійно-педагогічної підготовки була введена навчальна дисципліна “Теорія і методика позашкільної освіти”, а також запроваджена педагогічна практика у позашкільних навчальних закладах. Це не випадково, оскільки цьому передувала тетанічна робота в рамках науково-дослідної лабораторії теорії і методики позашкільної освіти, яку очолює Олена Биковська.
Ми не зупиняємося на цьому і нині ведуться корективи магістерської програми підготовки магістрів технологічної освіти, щоб запровадити на рівні магістра підготовку методистів для системи позашкілля. Цим самим ми реалізуємо наступність в системі підготовки педагогічних кадрів для позашкільної освіти, певну системність.  Для реалізації цих серйозних завдань, необхідним постало, щоб цю справу очолила структура в у форматі кафедри. І ми дякуємо всім за підтримку ідеї, адже ми першопрохідці у цій справі. Не виключенням буде те, що наш досвід пошириться в інших вищих педагогічних навчальних закладах України. Тому ми повинні дати добрий приклад, повинні бути в цій справі взірцем. Дякуємо за високу довіру”.Микола Савич вручив диплом кандидата педагогічних наук викладачу кафедри позашкільної освіти Ганні Поповій, яка захистила дисертацію з питань позашкілля.

Відкриття урочистої події супроводжувала зразкова вокально-хорова студія “Диво калинове” Центру позашкільної роботи м. Києва, лауреат премії імені Д. Луценка “Осіннє золото”.
Учасники заходу мали можливість оглянути приміщення кафедри, навчальні та робочі кабінети, ознайомитися з виставкою творчих робіт студентів ІГТО НПУ імені М. П. Драгоманова та учнів ВПТУ № 40.
Завершився захід музичним вітанням від Оксани Калінчук, художнього керівника зразкової вокально-хорової студії “Диво калинове” Центру позашкільної роботи м. Києва, лауреата премії імені Д. Луценка “Осіннє золото”, лауреата премії імені Л. Кириченко “Я козачка твоя, Україно”, Заслуженої артистки України, випускниці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Переглянути фотогалерею з події

Детальніше...