timesЕлектронний розклад занять НПУ імені М.П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення, виплати матеріальної допомоги та заохочень студентам, аспірантам і докторантам (2017 р.)

ПОЛОЖЕННЯ про планування навантаження ПВС НПУ імені М.П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про порядок формування вибіркової частини роб. навч. планів

ПОЛОЖЕННЯ про організацію індивідуального навчання студентів 2015-2016 н.р.

ПОЛОЖЕННЯ про Індивідуальний навчальний план студента

ПОЛОЖЕННЯ про порядок ліквідації академічної заборгованості студентами Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про організацію екстернату в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОРЯДОК організації і проведення контролю та оцінювання знань студентів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність студентів НПУ

Порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів НПУ

ПОЛОЖЕННЯ про Навчально-методичний центр Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (нова редакція)

Порядок організації профорієнтаційної роботи в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і масового спорту в НПУ імені М.П. Драгоманова

Порядок замовлення, виготовленя, видачі та обліку документів про вищу освіту в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про визнання іноземних документів про освіту в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про переведення, поновлення і відрахування студентів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОРЯДОК проходження атестації в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова для визнання здобутих кваліфікацій, результатівнавчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОРЯДОК обліку медичних довідок, що засвідчують тимчасову непрацездатність студентів (слухачів) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Інженерно-педагогічного факультету НПУ імені М.П.Драгованова

на 2022 2023 навчальний рік


Денна форма навчання


Спеціальність:

011 Освітні педагогічні науки (Позашкільна освіта) s011 ped 21 22s

Спеціальність:

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

s014 cot 21 22s

Спеціальність:

015 Професійна освіта 

(Документознавство, Комп’ютерні технології, Сфера обслуговування, Туризм, Харчові технології, Дизайн, Охорона праці)

s015 po 21 22s


Заочна форма навчання


Спеціальність:

011 Освітні педагогічні науки (Позашкільна освіта)

EduSciens22 23

Спеціальність:

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Technology22 23

Спеціальність:

015 Професійна освіта 

ProfEdu22 23

Спеціальність:

029. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029library


Графік проведення практик


sPraktiki0 21 22

sPraktiki1 21 22

sPraktiki2 21 22