015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), освітні ступені - магістр та бакалавр

Інженерно-педагогічний факультет
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
запрошує вступників 2021 року здобути вищу освіту
за освітніми програмами з технологічної, професійної та позашкільної освіти.

🎯 Запрошуються випускники шкіл, училищ, коледжів, університетів, педагоги закладів освіти, інші категорії.

🎯 Рівні вищої освіти: перший (бакалаврський) / другий (магістерський)

🎯 Освітні програми за рівнем БАКАЛАВР:

015 Професійна освіта. Готельно-ресторанна справа

015 Професійна освіта. Туризм

015 Професійна освіта. Дизайн

015 Професійна освіта. Охорона праці

015.03 Професійна освіта. Економіка

015.05 Професійна освіта. Документознавство

015.37 Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка

сільськогосподарської продукції та харчові технології

015.39 Професійна освіта. Цифрові технології

🎯 Освітні програми за рівнем МАГІСТР:

015 Професійна освіта. Охорона праці

015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні

015.39 Професійна освіта. Цифрові технології

🎯 Форма навчання: денна / заочна

🎯 Термін навчання:

  • Бакалавр - 3 р.10 міс.
  • Магістр - 1 р. 4 міс. / 1 р. 9 міс.

🎯 Оплата: бюджет / контракт