СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

Освітньо-професійна програма "Позашкільна освіта". Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Проект Освітньо-професійної програми "Позашкільна освіта". Другий (магістерський) рівень вищої освіти.