Зміст підготовки бакалаврів за спеціальністю Професійна освіта. Деревообробка

ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Українська мова (за професійним спрямуванням) 1 II  Зуєва В.І.
Історія української державності 1 Подобєд О.А.
Українська культура II  Уліщенко А.Б.
Філософія IV  Шушкевич Є.М.
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) I,II  Корсак О.І.,
      Павицька К.М.
Право IV  Ляшенко М.Ю.
Основи економічної теорії IV  Ляшенко М.Ю.

 Цикл фундаментальної, природничо-наукової підготовки

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
 Сучасні інформаційні технології  2 ІІІ, IV   Яшанов С.М.
 Соціально-екологічна безпека життєдіяльності V, VI   Сидорчук Л.А.
 Інженерна і комп’ютерна графіка I, II   Голіяд І.С.
 Вища математика I, II   Закусло А.І.
 Фізика (за професійним спрямуванням)  Касперський А.В.
 Хімія (за професійним спрямуванням)  Касперський А.В.
 Технічна механіка III   Немченко Ю.В.
 Гідравліка, пневматика, термодинаміка III   Корець М.С.
 Матеріалознавство (конструкційні матеріали) II   

Цикл професійної та практичної підготовки

Психолого-педагогічна підготовка

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Психологія  1,2 I-III  Андрущенко І.Г.
Професійна педагогіка  1,2 II-IV  Титова Н.М.
Методика професійного навчання  3,4 V-VII  Титова Н.М.
Мультимедійні технології навчання  3 VI  Шевченко В.В.

 

Науково-предметна підготовка

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
 Стандартизація, метрологія та сертифікація II   Нижник О.В.
 Економіка підприємства VI   Ляшенко М.Ю.
 Устаткування деревообробних виробництв 2, 3  IV - V   Юрженко В.В.
 Матеріалознавство деревообробного виробництва III - IV   Бровченко А.І.
 Лісопиляльно- деревооброблювальні технології 2, 3   Коваленко І.В.
 Технологія клеєних матеріалів і деревних плит 4 VII   Коваленко І.В.
       

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
 Основи інклюзивної освіти  
 Методика виховної роботи VI   Титова Н.М.
 Нарисна геометрія і креслення  Голіяд І.С.
 Електротехніка та пром.електроніка  Дмитренко П.В.
 Організація виробництва VII   
 Деревинознавство III   Бровченко А.І.
 Основи проектування виробів VIII   Бровченко А.І.
 Модифікування деревини та деревинних матеріалів  Бровченко А.І.
 Основи маркетингу VIII   Ляшенко М.Ю.
 Основи менеджменту VIII   Ляшенко М.Ю.

Дисципліни вільного вибору студента

Спеціалізація "Виробництво меблів"

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
 Виробниче навчання* 1, 2 I - III   Коваленко І.В.
 Конструювання меблевих виробів з елементами САПР 3, 4 VI - VII   Бровченко А.І.
 Рисунок та основи композиції 2 III   Лебедєв Д.В.
 Технологія захисно-декоративних покриттів 3 VI   Бровченко А.І.
 Технологія кухонних та інших меблів 4 VII   Коваленко І.В.
 Технологія меблів для офісів і підприємств торгівлі 4 VIII   Коваленко І.В.

Спеціалізація "Виробництво дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів"

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
 Виробниче навчання* 1, 2 І - ІІІ   Коваленко І.В.
 Конструювання столярних виробів та інших дерев`яних будівельних конструкцій з елементами САПР 3, 4 VI - VII  Бровченко А.І.
 Рисунок та основи композиції  2 III  Лебдев Д.В.
 Захисне оброблення дерев`яних конструкцій  3 VI  Бровченко А.І.
 Технологія столярних виробів 4 VII   Коваленко І.В.
 Технологія збірних дерев’яних споруд 4 VIII  Коваленко І.В.

Вибір з переліку:

Дисципліни І циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
 Стилістика 2 III  
 Сучасне діловодство 2 IV  
 Термінологічна лексика в системі професійного мовлення 3 V  
 Інтерактивні мережі для вивчення мов 2 III  
 Друга іноземна мова 2 IV  
 Технічний переклад 3 V  
 Риторика 2 III  
 Філософія техніки 2 IV  
 Етика та естетика 3 V  
 Підприємницьке право 2 III  
 Соціологія 2 IV  
 Політологія 3 V  

Дисципліни ІІ циклу фундаментальної, природничо-наукової підготовки

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
 Математичне моделювання 2 IV  Закусило А.І.
 Математично-статистичні методи в педагогічних вимірюваннях 3 VI  Закусило А.І.
 Обчислювальна математика та програмування 4 VII   Закусило А.І.
 Сучасні інформаційні технології в педагогічній галузі 2 IV  
 Основи САПР 3 VI   
 Комп`ютерний дизайн 4 VII   Голіяд І.С.

Дисципліни ІІІ циклу професійної та практичної підготовки

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
 Педагогічна іміджеологія 3 VI  Агалець І.О
 Професійна мобільність 4 VII   
 Педагогічний коучинг 4 VIII   Агалець І.О
 Організація дистанційної освіти в навчальному закладі 3 VI   
 Основи конструювання тестів 4 VII   
 Теорія і практика тестування 4 VIII   
 Креативні технології навчання 3 VI   Титова Н.М.
 Методика факультативної та гурткової роботи 4 VII   
 Інженерно-педагогічна творчість 4 VIII   Бровченко А.І.
 Основи виставкової діяльності 3 VI   
 Економічна безпека підприємницької діяльності 4 VII   
 Електронна комерція 4 VIII   Шамчук М.Ю.
 Історія інтер`єру та дизайн меблів 3 VI   Лебедев Д.В.
 Інкрустація 4 VII  Бровченко А.І.
 Лозоплетіння 4 VIII   Бровченко А.І.
 Технологія м’яких меблів 3 VI   Коваленко І.В.
 Дендрологія 4 VII   Бровченко А.І.
 Технологія дерев’яного домобудування 4 VIII   Коваленко І.В.

 

КУРСОВІ РОБОТИ

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Методика професійного навчання 4 VII кафедра ТМПП
Лісопиляльно-деревооброблювальні технології 3 VI кафедра ПІС

 

ФАКУЛЬТАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Фізичне виховання 1,2 I-IV  
Іноземна мова 2,4 III-VIII  Корсак О.І.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Культурологічна (безвідривна, позакредитна) 1 II  
Педагогічна пропедевтична 3 V  кафедра ТМПП
Технологічна виробнича* 3 VI  кафедра ПІС
Педагогічна виробнича 4 VII  кафедра ТМПП
Технологічна переддипломна 4 VIII  кафедра ПІС

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

Навчальна дисципліна Курс Семестр  Склад ДЕК

Комплексний кваліфікаційний екзамен

4 VIII   кафедра ТМПП
Бакалаврська робота 4 VIII   кафедра ПІС