015 Професійна освіта. Дизайн

Галузь знань:  0101 Педагогічна освіта 
 Напрям підготовки:  015 Професійна освіта (за профілем "Дизайн")
 Спеціалізації:

 1) Дизайн одягу;

 2) Дизайн меблів

 Форма навчання: денна 
 Освітній рівень: бакалавр
 Термін навчання: 3 роки 10 місяців 
На базі: повної загальної середньої освіти 
Кваліфікація:

3340 Педагог професійного навчання

1) 3471 Дизайнер-виконавець одягу

2) 3471 Дизайнер-виконавець меблів

Випускаючі кафедри:

кафедра промислової інженерії та сервісу 

кафедра теорії та методики професійної підготовки