Зміст підготовки бакалаврів за спеціальністю Професійна освіта. Дизайн

ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Українська мова (за професійним спрямуванням) 1 II  Зуєва В.І.
Історія української державності 1 Подобєд О.А.
Українська культура II  Уліщенко А.Б.
Філософія IV  Шушкевич Є.М.
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) I,II  Корсак О.І.,
      Павицька К.М.
Право IV  Ляшенко М.Ю.
Основи економічної теорії IV  Ляшенко М.Ю.

Цикл фундаментальної, природничо-наукової підготовки

Сучасні інформаційні технології Яшанов С.М.
Соціально-екологічна безпека життєдіяльності Сидорчук Л.А.
Історія мистецтва  
Рисунок з основами пластичної анатомії Шевченко А.І.
Живопис з основами кольорознавства Шевченко А.І.

Цикл професійної та практичної підготовки

Психолого-педагогічна підготовка

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Психологія  1,2 I-III  Андрущенко І.Г.
Професійна педагогіка  1,2 II-IV  Титова Н.М.
Методика професійного навчання  3,4 V-VII  Титова Н.М.
Мультимедійні технології навчання  3 VI  Шевченко В.В.

Науково-предметна підготовка

Стандартизація, метрологія та сертифікація Нижник О.В.
Економіка підприємства Шамчук М.Ю.
Матеріали сучасного дизайну  Лебедєв Д.В.
Основи композиції Шевченко А.І.
Проектування Косяк І.В.
Основи макетування та моделювання  
Архітектоніка і комбінаторика формоутворення Шевченко А.І.

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

Основи інклюзивної освіти  
Методика виховної роботи Титова Н.М.
Нарисна геометрія і креслення Голіяд І.С.
Організація виробництва  
Теорія та історія дизайну Лебедєв Д.В.
Основи декоративно-прикладного мистецтва Шевченко А.І.
Проектна та комп`ютерна графіка Голіяд І.С.
Основи маркетингу Шамчук М.Ю.
Основи менеджменту Шамчук М.Ю.

Дисципліни вільного вибору студента

Спеціалізація "Дизайн одягу"

Виробниче навчання, у т.ч.:* 

Художній метал Котляренко О.Л.
Художня обробка деревини Бровченко А.І.
Художня кераміка Стогній А.Ю.
Художній текстиль Остапенко К.П.
Фешн-ілюстрація Шевченко А.І.
Історія костюму і моди Остапенко К.П.
Художнє проектування костюма Остапенко К.П.
Робота в матеріалі Остапенко К.П.

Спеціалізація "Дизайн меблів"

Виробниче навчання, у т.ч.:* 

Художній метал  Котляренко О.Л.
 Художня обробка деревини  Бровченко А.І.
 Художня кераміка  Стогній А.Ю.
 Художній текстиль  Остапенко К.П.
 Інтер`єр-рисунок  Лебедєв Д.В. 
 Історія інтер`єру та дизайн меблів  Лебедєв Д.В. 
 Основи проектування і моделювання меблів  Бровченко А.І. 
Робота в матеріалі  Коваленко І.В.

Вибір з переліку:

Дисципліни І циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Стилістика  
Сучасне діловодство  
Термінологічна лексика в системі професійного мовлення  
Інтерактивні мережі для вивчення мов  
Друга іноземна мова  
Технічний переклад  
Риторика  
Філософія техніки  
Етика та естетика  
Підприємницьке право  
Соціологія  
Політологія  

Дисципліни ІІ циклу фундаментальної, природничо-наукової підготовки

Математичне моделювання  Закусило А.І.
Математично-статистичні методи в педагогічних вимірюваннях  Закусило А.І.
Обчислювальна математика та програмування  Закусило А.І.
Сучасні інформаційні технології в педагогічній галузі  
Основи САПР  
Комп`ютерний дизайн Голіяд І.С.

Дисципліни ІІІ циклу професійної та практичної підготовки

Педагогічна іміджеологія   
Професійна мобільність  
Педагогічний коучинг   
Організація дистанційної освіти в навчальному закладі  
Основи конструювання тестів  
Теорія і практика тестування  
Креативні технології навчання  Титова Н.М.
Методика факультативної та гурткової роботи  
Інженерно-педагогічна творчість  Бровченко А.І.
Основи виставкової діяльності  
Економічна безпека підприємницької діяльності  Шамчук М.Ю.
Електронна комерція  Шамчук М.Ю.
Штучні квіти  Остапенко К.П.
Теорія та історія орнаменту  Остапенко К.П.
Креативний дизайн одягу  Остапенко К.П.
Лозоплетіння  Бровченко А.І.
Декупаж  Остапенко К.П.
Креативний дизайн сучасних меблів  Лебедєв Д.В.

 

КУРСОВІ РОБОТИ

Методика професійного навчання  
Художнє проектування костюма (для спеціалізації «Дизайн одягу»)  
Основи проектування і моделювання меблів (для спеціалізації «Дизайн меблів»)  

ФАКУЛЬТАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Фізичне виховання  
Іноземна мова  

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Культурологічна (безвідривна, позакредитна)  
Педагогічна пропедевтична  
Пленерна*  
Педагогічна виробнича  
Художньо-проектна переддипломна  

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

Комплексний кваліфікаційний екзамен

 
Бакалаврська робота