Зміст підготовки бакалаврів за спеціальністю Професійна освіта. Готельно-ресторанна справа

ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Українська мова (за професійним спрямуванням) 1 II  Зуєва В.І.
Історія української державності 1 Подобєд О.А.
Українська культура II  Уліщенко А.Б.
Філософія IV  Шушкевич Є.М.
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) I,II  Корсак О.І.,
      Павицька К.М.
Право IV  Ляшенко М.Ю.
Основи економічної теорії IV  Ляшенко М.Ю.

Цикл фундаментальної, природничо-наукової підготовки

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Сучасні інформаційні технології 1,2 I-III Яшанов С.М.
Соціально-екологічна безпека життєдіяльності  3 V,VI  Сидорчук Л.А.
Технічна мікробіологія  2 IV   
Вища математика  1 I,II  Закусило А.І.
Фізика (за професійним спрямування)  I Касперський А.В.
Хімія (за професійним спрямування)  1,2 I-III  Касперський А.В.
Гідравліка, пневматика, термодинаміка  2 III  Корець М.С.

 

Цикл професійної та практичної підготовки

Психолого-педагогічна підготовка

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Психологія  1,2 I-III  Андрущенко І.Г.
Професійна педагогіка  1,2 II-IV  Титова Н.М.
Методика професійного навчання  3,4 V-VII  Титова Н.М.
Мультимедійні технології навчання  3 VI  Шевченко В.В.

Науково-предметна підготовка

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Стандартизація, метрологія та сертифікація 1 II Нижник О.В.
Економіка підприємства 3 VI Ляшенко М.Ю.
Менеджмент готельно-ресторанного господарства 4 VIII Палеева С.В.
Маркетинг готельно-ресторанного господарства  4 VII  Палеева С.В. 
Технологія продукції ресторанного господарства 3 V-VI  Зубар Н. М. 
Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства 2 IV Жеплінська М.М.
Організація готельно-ресторанного господарства 3,4 VI-VIII  Зубар Н. М. 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Основи інклюзивної освіти 3 V  
Методика виховної роботи 4 VII Титова Н.М.
Електротехніка та пром.електроніка 3 V Дмитренко П.В.
Харчова хімія 3 V Жеплінська М.М.
Інженерна та комп`ютерна графіка 1 I,II Голіяд І.С.
Технічна механіка 2 III Немченко Ю.В.
Основи фізіології та гігієна харчування 3 V Зубар Н.М.
Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві 4 VIII Жеплінська М.М.
Бухгалтерський облік 3 VI Ляшенко М.Ю.

Дисципліни вільного вибору студента

Спеціалізація "Ресторанна справа"

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Виробниче навчання* 1,2 I-III Стогній А.Ю.
Технологія напоїв 2,3 IV-V Зубар Н.М. 
Товарознавство у ресторанному господарстві 2 III Левченко Ф.Г.
Карвінг 2 III Левченко Ф.Г.
Організація спеціалізованого обслуговування 4 VII Зубар Н.М. 
Імеджелогія та PR-технології в ресторанному бізнесі 4 VIII  

Спеціалізація "Готельна справа"

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

Вибір з переліку:

Дисципліни І циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Стилістика  2 ІІІ  Денискіна Г.О.
Сучасне діловодство IV  Титова Н.М.
Термінологічна лексика в системі професійного мовлення Денискіна Г.О.
Інтерактивні мережі для вивчення мов III  Корсак О.І. 
Друга іноземна мова IV  Корсак О.І.
Технічний переклад Корсак О.І.
Риторика III  Шушкевич Є.М.
Філософія техніки IV  Шушкевич Є.М. 
Етика та естетика  
Підприємницьке право III   
Соціологія IV   
Політологія  

Дисципліни ІІ циклу фундаментальної, природничо-наукової підготовки

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Математичне моделювання IV Закусило А.І.
Математично-статистичні методи в педагогічних вимірюваннях VI Закусило А.І.
Обчислювальна математика та програмування VII Закусило А.І.
Сучасні інформаційні технології в педагогічній галузі IV Яшанов С.М. 
Основи САПР VI Яшанов С.М.
Комп`ютерний дизайн VII Голіяд І.С.

Дисципліни ІІІ циклу професійної та практичної підготовки

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Педагогічна іміджеологія 3 VI
Професійна мобільність 4 VII  
Педагогічний коучинг 4 VIII  
Організація дистанційної освіти в навчальному закладі 3 VI  
Основи конструювання тестів 4 VII  
Теорія і практика тестування 4 VIII  
Креативні технології навчання 3 VI Титова Н.М.
Методика факультативної та гурткової роботи 4 VII  
Інженерно-педагогічна творчість 4 VIII Бровченко А.І. 
Дизайн інтер'єру готельно-ресторанного господарства  3 VI  
Економічна безпека підприємницької діяльності  4 VII Шамчук М.Ю. 
Електронна комерція  4 VIII Шамчук М.Ю. 
Культутра харчування 3 VI Стогній А.Ю.
Українська національна кухня 4 VII Левченко Ф.Г. 
Етнічні кухні 4 VIII Левченко Ф.Г. 
Сервісологія 3 VI  
Марчендайзинг 4 VII  
Технологія продуктів для дієтичного та санітарнокурортного харчування 4 VIII Зубар Н. М. 

КУРСОВІ РОБОТИ

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Методика професійного навчання 4 VII кафедра ТМПП
Технологія продукції ресторанного господарства 3 VI кафедра ПІС

ФАКУЛЬТАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Фізичне виховання 1,2 I-IV  
Іноземна мова 2,4 III-VIII  Корсак О.І.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Культурологічна (безвідривна, позакредитна) 1 II  
Педагогічна пропедевтична 3 V  кафедра ТМПП
Технологічна виробнича* 3 VI  кафедра ПІС
Педагогічна виробнича 4 VII  кафедра ТМПП
Технологічна переддипломна 4 VIII  кафедра ПІС

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

Навчальна дисципліна Курс Семестр  Склад ДЕК

Комплексний кваліфікаційний екзамен

4 VIII   кафедра ТМПП
Бакалаврська робота 4 VIII   кафедра ПІС