Зміст підготовки бакалаврів за спеціальністю Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості

ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Українська мова (за професійним спрямуванням) 1 II  Зуєва В.І.
Історія української державності 1 Подобєд О.А.
Українська культура II  Уліщенко А.Б.
Філософія IV  Шушкевич Є.М.
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) I,II  Корсак О.І.,
      Павицька К.М.
Право IV  Ляшенко М.Ю.
Основи економічної теорії IV  Ляшенко М.Ю.

Цикл фундаментальної, природничо-наукової підготовки

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Сучасні інформаційні технології 1,2 I-III Яшанов С.М.
Соціально-екологічна безпека життєдіяльності  3 V, VI Сидорчук Л.А.
Інженерна і комп’ютерна графіка  1 I, ІІ Голіяд І.С.
Вища математика  1 I, II Закусило А.І.
Фізика (за професійним спрямування)  I Касперський А.В.
Хімія (за професійним спрямування)  1,2 I-III  Касперський А.В.
Гідравліка, пневматика, термодинаміка  2 III  Корець М.С.
Технічна механіка  2 III  Немченко Ю.В.
Матеріалознавство (конструкційні матеріали)  1 II  Макаренко А.І.

Цикл професійної та практичної підготовки

Психолого-педагогічна підготовка

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Психологія  1,2 I-III  Андрущенко І.Г.
Професійна педагогіка  1,2 II-IV  Титова Н.М.
Методика професійного навчання  3,4 V-VII  Титова Н.М.
Мультимедійні технології навчання  3 VI  Шевченко В.В.

 

Науково-предметна підготовка

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Стандартизація, метрологія та сертифікація 1 ІІ Нижник О.В.
Економіка підприємства 3 VI Ляшенко М.Ю.
Конструювання виробів 2,3 IV-V Гуменюк Т.Б.
Матеріалознавство виробів легкої промисловості 2 III-IV Ніколайчук С.П.
Технологія виробів легкої промисловості 2,3 IV-VI Медведенко І.С.
Машини і апарати легкої промисловості 3 VII Косяк І.В

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Основи інклюзивної освіти  3  
Методика виховної роботи  4 III-VII  Титова Н.М.
Нарисна геометрія  1 І   
Електротехніка та пром.електроніка  3 Дмитренко П.В.
Організація виробництва  4 VII  Гуменюк Т.Б.
Основи прикладної антропології та біомеханіки  2 III   
Основи проектування виробів  4 VIII  Косяк І.В.
Основи моделювання і художнє оформлення одягу  3 Гуменюк Т.Б.
Основи маркетингу  4 VIII  Ляшенко М.Ю.
Основи менеджменту  4 VIII  Ляшенко М.Ю.

Дисципліни вільного вибору студента

Спеціалізація "Конструювання та технології швейних виробів"

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Виробниче навчання* 1, 2 I - III  Медведенко І.С
Устаткування швейного виробництва 3, 4 VI, VII  Косяк І.В
Рисунок та основи композиції 2 III Лебедєв Д.В
Проектування підготовчо-розкрійних процесів 3 VI Медведенко І.С.
Проектування технологічних процесів 4 VII Медведенко І.С.
Експертиза якості швейних виробів 4 VIII Медведенко І.С. 

 Спеціалізація "Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості"

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Виробниче навчання* 1, 2 I - III  Медведенко І.С
Конструювання виробів з елементами САПР 3, 4 VI, VII Косяк І.В
Рисунок та основи композиції 2 III Лебедєв Д.В
Живопис з основами кольорознавства 3 VI
Історія костюма і моди 4 VII Остапенко К.П.
Художнє проектування костюму 4 VIII Остапенко К.П.

Вибір з переліку:

Дисципліни І циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Стилістика 2 III  Денискіна Г.О. 
Сучасне діловодство 2 IV  Титова Н.М. 
Термінологічна лексика в системі професійного мовлення Денискіна Г.О.
Інтерактивні мережі для вивчення мов III  Корсак О.І.
Друга іноземна мова IV  Корсак О.І.
Технічний переклад Корсак О.І.
Риторика III  Шушкевич Є.М. 
Філософія техніки IV  Шушкевич Є.М. 
Етика та естетика  
Підприємницьке право III   
Соціологія IV   
Політологія 3  

Дисципліни ІІ циклу фундаментальної, природничо-наукової підготовки

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Математичне моделювання  2 IV Закусило А.І.
Математично-статистичні методи в педагогічних вимірюваннях  3 VI Закусило А.І.
Обчислювальна математика та програмування  4 VII Закусило А.І.
Сучасні інформаційні технології в педагогічній галузі 2 IV Яшанов С.М. 
Основи САПР 3 VI Яшанов С.М. 
Комп`ютерний дизайн 4 VII Голіяд І.С.

Дисципліни ІІІ циклу професійної та практичної підготовки

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Педагогічна іміджеологія  3 VI Агалець І.О.
Професійна мобільність 4 VII  
Педагогічний коучинг  4 VIII  
Організація дистанційної освіти в навчальному закладі 3 VI Кудін А.П.
Основи конструювання тестів 4 VII Сергієнко В.П. 
Теорія і практика тестування 4 VIII Сергієнко В.П. 
Креативні технології навчання  3 VI Титова Н.М.
Методика факультативної та гурткової роботи 4 VII Агалець І.О. 
Інженерно-педагогічна творчість  4 VIII Бровченко А.І.
Основи виставкової діяльності 3 VI  
Економічна безпека підприємницької діяльності  4 VII Ляшенко М.Ю.
Електронна комерція  4 VIII Ляшенко М.Ю.
Технологія обробки шкіри 3 VI   
Технологія обробки хутра 4 VII  
Технологія обробки трикотажу 4 VIII  
Проектування дитячого одягу 3 VI  
Проектування спец.одягу 4 VII  
Проектування чоловічого одягу 4 VIII  

КУРСОВІ РОБОТИ

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Методика професійного навчання 4 VII кафедра ТМПП
Загальні технології харчових виробництв 3 VI кафедра ПІС

 

ФАКУЛЬТАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Фізичне виховання 1,2 I-IV  
Іноземна мова 2,4 III-VIII  Корсак О.І.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Навчальна дисципліна Курс Семестр Викладач
Культурологічна (безвідривна, позакредитна) 1 II  
Педагогічна пропедевтична 3 V  кафедра ТМПП
Технологічна виробнича* 3 VI  кафедра ПІС
Педагогічна виробнича 4 VII  кафедра ТМПП
Технологічна переддипломна 4 VIII  кафедра ПІС

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

Навчальна дисципліна Курс Семестр  Склад ДЕК

Комплексний кваліфікаційний екзамен

4 VIII   кафедра ТМПП
Бакалаврська робота 4 VIII   кафедра ПІС