ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (06.10.21)

6 жовтня 2021 року о 15-00 за адресою вул. Саратівська, 20 відбудеться засідання Вченої ради Інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про затвердження уточненого педагогічного навантаження кафедр та індивідуальних планів професорсько-викладацького складу на 2021-2022 н. р. (завідувачі кафедрами).

2. Про затвердження переліку вибіркових навчальних дисциплін для формування загальноуніверситетського та факультетського каталогів для здобувачів вищої ocвіти другого (магістерського) рівня 1-ого року навчання 2021/2022 н.р. (Декан факультету проф. Кільдеров Д. Е., завідувачі кафедрами).
3. Підсумки проведення Вступної кампанії-2021 та перспективи профорієнтаційної роботи Інженерно-педагогічного факультету у 2021-22 н. р. (професор Кільдеров Д. Е., завідувачі кафедрами).

4. Поточні справи (затвердження рішень НМР факультету (голова НМР ІПФ доцент Субіна О.О))