Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання у 2021 році

1. Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для відкритих, фіксованих (закритих) та небюджетних конкурсних пропозицій: (завантажити у форматі .pdf).

2. Перелік конкурсних предметів та вступних випробувань для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра для вступу на: (завантажити у форматі .pdf)

*   третій курс (зі скороченим строком навчання) для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (для споріднених спеціальностей)

*    другий курс (зі скороченим строком навчання) для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (для не споріднених спеціальностей, навчання здійснюється виклюnчно за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

3. Перелік конкурсних предметів та вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра за всіма формами навчання та спеціальностями/освітніми програмами (завантажити у форматі.pdf).

IPFedu