Склад Вченої ради Інженерно-педагогічного факультету

Голова Вченої ради Інженерно-педагогічного факультету

Кільдеров Дмитро Едуардович – декан Інженерно-педагогічного факультету, кандидат педагогічних наук, професор 

Заступник голови Вченої ради факультету

Голіяд Ірина Семенівна – кандидат педагогічних наук, професор.

Вчений секретар ради

Чернова Тетяна Юріївнакандидат педагогічних наук, доцент

Члени Вченої ради

Андрейченко Ольга Сергіївна

Биковська Олена Володимирівна – завідувач кафедри позашкільної освіти України, ректор Інституту екології економіки і права, доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України 

Гуменюк Тетяна Броніславівна –  завідувач кафедри промислової інженерії та сервісу, кандидат педагогічних наук, професор.

Жерноклєєв Ігор Васильович – доктор педагогічних наук, професор

Зікій Григорій Савелійович – кандидат педагогічних наук, доцент, голова профбюро факультету, Відмінник освіти України, заслужений працівник профспілок освітян України

Зубар Надія Миколаївна - кандидат технічних наук, професор 

Касперський Анатолій Володимирович – доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Відмінник освіти України

Корець Микола Савич –  доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України

Лукашенко Катерина Вікторівна

Немченко Юрій Владиславович – кандидат педагогічних наук, доцент. Модератор сайту факультету. 

Олексюк-Казо Лариса Маркіянівна 

Олефіренко Тарас Олексійович

Сидорчук Людмила Андріївна – доктор педагогічних наук, професор 

Стрілець Наталія Сергіївна

Титова Наталія Михайлівна – завідувач кафедри теорії та методики професійної підготовки, кандидат педагогічних наук, доцент

Швеченко Володимир Вікторович - завідувач кафедри загально-техенічних дисциплін та охорони праці, кандидат педагогічних наук, професор.

Шеремєтьєва Світлана Геннадіївна

Яшанов Сергій Микитович – завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, директор Центру комп’ютеризації та інформаційного забезпечення, доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України

План засідань Вченої ради Інженерно-педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова на 2018-2019 навчальний рік

І семестр

серпень 2018 року

1. Основні напрями роботи та розвитку Інженерно-педагогічного факультету в 2018-2019 н. р. (професор Кільдеров Д. Е.).

2. Затвердження плану роботи засідання Вченої ради Інженерно-педагогічного факультету (професор Кільдеров Д. Е.).

3. Про формування контингенту студентів (слухачів) технологічної та професійної освіти для здобуття ОКР «Бакалавр»,  «Магістр» денної та заочної форми навчання у 2018 році (професор Кільдеров Д. Е.).

4. Поточні справи.

вересень 2018 року

1. Стан ліквідації академічної заборгованості студентів за літню сесію 2017-2018 н. р. (професор Голіяд І. С.).

2. Про затвердження уточненого педагогічного навантаження кафедр та індивідуальних планів професорсько-викладацького складу на 2018-2019 н. р. (завідувачі кафедрами).

3. Про затвердження плану роботи студентської ради Інженерно-педагогічного факультету (голова студради Березанська К. В.

4. Поточні справи. 

жовтень 2018 року

1. Звіт аспірантів та докторантів про виконання індивідуальних планів за 2017-2018 н. р. та затвердження планування на наступний навчальний рік (завідувачі кафедрами).

2. Підсумки проведення вступної компанії-2018 та перспективи профорієнтаційної роботи Інженерно-педагогічного факультету у 2018-19 н. р. (професор Кільдеров Д. Е., завідувачі кафедрами).

3. Про діяльність та перспективи роботи Навчально-методичного центру професійної кар’єри Інженерно-педагогічного факультету. (старший викладач Шеремєтьєва С. Г.).

4. Поточні справи.

листопад 2018 року

1. Стан підготовки проведення педагогічної практики студентами факультету за ступенями «бакалавр» і «магістр» (професор Олефіренко Т. О., доцент Титова Н. М.).

2. Інформаційно-комунікаційний ресурс Інженерно-педагогічного факультету, перспективи його вдосконалення та соціалізації (доцент Немченко Ю. В.)

3. Про розвиток науково-технічної творчості студентської молоді (доцент Чернова Т. Ю., голова СНТ Березанська К. В.).

4. Профорієнтаційна робота кафедри інформаційних систем і технологій (професор Яшанов С. М.)

5. Поточні справи. 

грудень 2018 року 

1. Про підготовку до зимової підсумкової атестації 2018-2019 н. р. (професор Голіяд І.С.).

2. Про планову акредитацію спеціальностей 015 Професійна освіта. та 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології). (професор Голіяд І. С., професор Гуменюк Т. Б.)

3. Про ліцензування напрямів підготовки: 

015 Професійна освіта;

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (професор Голіяд І.С., професор Гуменюк Т. Б.).

5. Профорієнтаційна робота кафедри теорії і методики професійної підготовки (доцент Титова Н. М.).

5. Поточні справи. 

січень 2019 року

1. Кадрове, програмне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення, стан охорони праці в підрозділах Інженерно-педагогічного факультету (завідувачі кафедрами).

2. Аналіз результатів зимової атестації 2018-2019 н. р. студентів денної форми навчання (професор Голіяд І. С.).

3. Профорієнтаційна робота кафедри промислової інженерії та сервісу (професор Гуменюк Т. Б.)

4. Поточні справи.

ІІ семестр

лютий 2019 року

1. Проведення Вступної компанії-2019 на Інженерно-педагогічному факультеті та в НПУ імені М. П. Драгоманова (професор Кільдеров Д. Е., завідувачі кафедрами).

2. Профорієнтаційна робота кафедри загально технічних дисциплін (професор Сидорчук Л. А.)

3. Про виконання рішень Вченої ради Інженерно-педагогічного факультету у 2018 році. (доцент Чернова Т. Ю.).

4. Поточні справи.

березень 2019 року

1. Про підготовку до проведення звітної студентської наукової конференції (доцент Чернова Т.Ю., голова СНТ Березанська К. В.).

2. Про міжнародне співробітництво Інженерно-педагогічного факультету (доцент Чернова Т.Ю.)

3. Профорієнтаційна робота кафедри теорії і методики технологічної освіти креслення та комп’ютерної графіки. (професор Голіяд І. С.)

4. Поточні справи.

квітень 2019 року

1. Про підготовку до державної атестації на Інженерно-педагогічному факультеті та допуск до захисту магістерських і бакалаврських робіт (завідувачі кафедрами)

2. Профорієнтаційна робота кафедри прикладних природничо-математичних дисциплін (професор Касперський А. В.).

3. Поточні справи.

травень 2019 року

1. Підготовка до проведення технологічної практики студентів факультету (доценти Зікій Г. С., Косяк І. В.).

2. Стан роботи органів студентського самоврядування на Інженерно-педагогічному факультеті (доцент Чернова Т. Ю., голова студради Березанська К. В.)

3. Поточні справи.

червень 2019 року

1. Результати державної атестації на денній і заочній формах навчання (професор Голіяд І. С.).

2. Про виконання викладачами педагогічного навантаження та індивідуальних планів (завідувачі кафедрами)

3. Результати проведення технологічної та педагогічної практики студентів факультету (професор Олефіренко Т. О., доцент Зікій Г. С., доцент Титова Н.М.). 

4. Звіт декана Інженерно-педагогічного факультету за виконану роботу у 2018-2019 навчальному році та основні завдання колективу на наступний рік (професор Кільдеров Д. Е.). 

5. Про виконання рішень Вченої ради Інженерно-педагогічного факультету (доцент Чернова Т. Ю.).

6. Поточні справи.