Кафедра промислової інженерії та сервісу

   Кафедра промислової інженерії та сервісу була створена шляхом реструктуризації кафедри трудового навчання і креслення та розпочала свою діяльність з назвою «Кафедра основ виробництва» у серпні 2008 року відповідно до наказу ректора університету №187 від 14 квітня 2008 року. Завідувачем призначено Володимира Івановича Андріяшина, кандидата педагогічних наук, професора, відмінника освіти України.

   Протягом чотирьох років Володимир Іванович працював над формуванням кадрового складу молодої кафедри, розвивав її педагогічний та науковий потенціал. Свій професійний досвід він направив на розвиток матеріально-технічної бази, інформаційного та навчально-методичного забезпечення дисциплін, які викладаються на кафедрі.

  З 2012 по 2019 рік кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Гуменюк Тетяна Броніславівна.

  З 2019 року кафедру очолив доктор педагогічних наук, професор Пригодій Микола Анатолійович

 The Industrial engineering and service department

The Industrial engineering and service department was created by reconstruction of the labour studies and drawing department and started its activity named “Basics of manufacturing department ” in August, 2008 according to rector’s decree № 187 from 14 April, 2008. Andriyashun Volodymyr Ivanovuch was a Candidate of Education Sciences, professor, high achiever of the education was nominated to be a head of a chair.
During four years Volodymyr Ivanovuch worked at staff formation at new department, developed its pedagogical and scientific potential. He directed his professional experience to material and technical basis, informational and methodological coverage of discipline which are taught at the university.
From 2012 the department is headed by the Candidate of Education Sciences, associate professor Gymenuk Tetyana Broneslavivna.