Кільдерова Лілія Володимирівна

Кільдерова Лілія Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій з 2012 р., доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки з 2012 року.
Розпочинала свій професійний шлях з лаборанта кафедри трудового навчання та креслення, паралельно з навчанням у 2002 році.
У 2003 році завершила навчання в НПУ імені М.П.Драгоманова та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Кваліфікація: «Вчитель трудового навчання, технологій, конструювання і моделювання одягу, креслення та безпеки життєдіяльності».
З 2005 року – викладач кафедри. З 2006 року навчалася в аспірантурі НПУ ім. М.П. Драгоманова (з відривом від виробництва). З 2009 року – старший викладач кафедри, а у 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Методичні засади розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах проектно-технологічної діяльності». З 2012 року – доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки. Автор понад двадцяти науково-педагогічних та методичних праць.
Керівник студентського наукового гуртка. Дисципліни, які закріплені за викладачем: «Теорія та методика профорієнтаційної роботи», «Зміст та методика викладання варіативних модулів», «Методика трудового навчання «Обслуговуючі види праці», «Основи проектно-технологічної діяльності».
В університеті працює з 2002 р.