Вчена рада Інженерно-педагогічного факультету

План засідань Вченої ради Інженерно-педагогічного інституту НПУ імені М.П. Драгоманова на 2015-2016 навчальний рік

26.08.2015

1. Основні напрями розвитку роботи Інституту в 2015-2016 н.р. (директор Інституту, професор Корець М.С.).
2. Затвердження плану роботи Інституту та плану засідання Вченої ради (професор Корець М.С., професор Голіяд І.С.).
3. Результати прийому абітурієнтів технологічної та професійної освіти для здобуття ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» денної та заочної форми навчання (директор Інституту, професор Корець М.С.).

30.09.2015

1. Обговорення доповіді ректора Університету на Вченій раді щодо завдань колективу на 2015-2016 н.р. (директор Інституту, професор Корець М.С.).

2. Стан ліквідації академічної заборгованості студентів за літню сесію 2014-2015 н.р. та шляхи її подолання (професор Гуменюк Т.Б.).
3. Про затвердження уточненого педагогічного навантаження кафедр та індивідуальних планів професорсько-викладацького складу на 2015-2016 н.р. (професор Биковська О.В., професор Гуменюк Т.Б., доцент Титова Н.М., професор Касперський А.В., професор Корець М.С., професор Яшанов С.М., професор Д.Е. Кільдеров).
4. Звіт Голови держаної екзаменаційної комісії про результати державної атестації бакалаврів, спеціалістів та магістрів у 2014-2015 н.р. (академік Ничкало Н.Г.).
5. Про затвердження плану роботи студентської ради Інституту (Степаненко О.В.).
6. Поточні справи. 

28.10.2015

1. Обговорення та затвердження положення і методичних рекомендацій щодо підготовки бакалаврських, дипломних та магістерських робіт (професор Кільдеров Д.Е., професор Яшанов С.М.).
2. Звіт аспірантів та докторантів про виконання індивідуальних планів за 2015 р. та затвердження планування на наступний навчальний рік (професор Биковська О. В., професор Гуменюк Т.Б., доцент Титова Н.М., професор Касперський А.В., професор Корець М.С., професор Кільдеров Д.Е., професор Яшанов С.М.).
3. Інформаційний ресурс Інституту та його перспективи (доцент Немченко Ю.В.).
4. Конкурсні справи.
5. Різне.

25.11.2015

1. Стан підготовки проведення педагогічної практики студентами ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» (доцент Олефіренко Т.О., доцент Титова Н.М.).

2. Про розвиток науково-технічної творчості студентської молоді (доцент Баранов О.В.).
3. Реалізація освітнього проекту щодо підвищення кваліфікації вчителів технологій (професор Жерноклеєв І.В.).
4. Стан профорієнтаційної роботи на кафедрах Інституту (завідувачі кафедрами, директор Центру професійної кар’єри доцент Слабко В.М.).
5. Поточні справи.

23.12.2015

1. Про підготовку до зимової підсумкової атестації 2015-2016 н.р. (професор Гуменюк Т.Б.).

2. Реалізація поліпрофільності підготовки бакалаврів професійної освіти (професор Гуменюк Т.Б.).
3. Формування ергономічної культури в навчально-освітньому середовищі підготовки фахівців технологічної та професійної освіти (доцент Баранов О.В.).
4. "Про планову акредитацію напрямів підготовки 0101 Педагогічна освіта 6.010104 "Професійна освіта (Харчові технології) та 6.010104"Професійна освіта(Готельно-ресторанна справа). (професор Гуменюк Т.Б., доцент Титова Н.М.)
5. Поточні справи.

27.01.2016

1. Звіт директора Інституту за виконану роботу у 2015 році та основні завдання колективу Інституту на наступний рік (професор Корець М.С.). 

2. Аналіз результатів зимової атестації 2015-2016 н.р. студентів денної форми навчання (професор Гуменюк Т.Б.).
3. Про стан охорони праці в підрозділах Інституту (професор Биковська О.В., професор Гуменюк Т.Б., доцент Титова Н.М., професор Касперський А.В., професор Корець М.С., професор Кільдеров Д.Е., професор Яшанов С.М.).
4. Різне.

24.02.2016 

1. Програмне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення кафедри промислової інженерії та сервісу (професор Гуменюк Т.Б.).
2. Організація та стан спортивно-масової роботи студентів Інституту (студентський декан Левченко А.).
3. Про міжнародне співробітництво Інституту (професор Жерноклеєв І.В.).
4. Різне.

30.03.2016

1. Про підготовку до проведення звітної студентської наукової конференції (доцент Баранов О.В.).
2. Інформація про участь Інституту у Всеукраїнській студентській олімпіаді з технологічної та професійної освіти (доцент Слабко В.М.).
3. Проведення Дня відкритих дверей університету та інституту (професор Корець М.С.).
4. Поточні справи.

27.04.2016
1. Про проведення агітаційної профорієнтаційної роботи кафедрою позашкільної освіти (професор Биковська О. В.).
2. Про підготовку до державної атестації в Інституті та допуск до захисту магістерських, дипломних і бакалаврських робіт (професор Биковська О. В., професор Гуменюк Т.Б., доцент Титова Н.М., професор Касперський А.В., професор Корець М.С., професор Кільдеров Д.Е., професор Яшанов С.М.).
3. Кадрове, програмне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки (професор Кільдеров Д.Е.).
4. Конкурсні справи.

25.05.2016

1. Підготовка до проведення технологічної практики студентів другого і третього курсів технологічної та професійної освіти (доценти Зікій Г.С., Косяк І.В.).
2. Кадрове, програмне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення кафедри теорії і методики професійної підготовки (доцент Титова Н.М.).
3. Про підготовку викладачами програмного забезпечення відповідно до нових навчальних планів (професор Макаренко Л.Л.).
4. Поточні справи.

29.06.2015

1. Результати державної атестації на денній і заочній формах навчання (професор Кільдеров Д.Е., професор Касперський А.В.).

2. Про виконання викладачами педагогічного навантаження та індивідуальних планів (професор Биковська О. В., професор Гуменюк Т.Б., доцент Титова Н.М., професор Касперський А.В., професор Корець М.С., професор Кільдеров Д.Е., професор Яшанов С.М.).
3. Результати проведення технологічної та педагогічної практики студентів других, третіх, четвертих та п’ятих курсів (доценти: Олефіренко Т.О., Зікій Г.С., Титова Н.М.).
4. Поточні справи.

Склад Вченої ради Інженерно-педагогічного факультету

Голова Вченої ради Інженерно-педагогічного факультету
Корець Микола Савич – декан Інженерно-педагогічного фаукультету, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України

Заступник голови Вченої ради

Гуменюк Тетяна Броніславівна – заступник директора з навчально-методичної роботи, завідувач кафедри промислової інженерії та сервісу, кандидат педагогічних наук, професор

Вчений секретар ради
Голіяд Ірина Семенівна – професор кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, кандидат педагогічних наук, доцент

Члени Вченої ради

Баранов Олександр Васильович – заступник директора з наукової та виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

Бахтін Микола Іванович – директор структурного підрозділу «Вище професійне училище», кандидат філософських наук, Відмінник освіти України

Биковська Олена Володимирівна – завідувач кафедри позашкільної освіти України, ректор Інституту екології економіки і права, доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України 

Левченко Андрій Ігорович – студентський декан, студент 4 курсу 

Жерноклєєв Ігор Васильович – професор кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, директор науково-методичного Центру підготовки вчителів технологій і професійного навчання, доктор педагогічних наук, професор

Зікій Григорій Савелійович – доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент, голова профбюро Інституту, Відмінник освіти України, заслужений працівник профспілок освітян України

Касперський Анатолій Володимирович – завідувач кафедри прикладних природничо-математичних дисциплін, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Відмінник освіти України

Кільдеров Дмитро Едуардович – завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, завідуючий відділом по роботі з іноземними студентами, кандидат педагогічних наук, професор 

Макаренко Леся Леонідівна – Макаренко Леся Леонідівна – професор кафедри інформаційних систем і технологій, голова науково-методичної ради Інституту, доктор педагогічних наук, професор

Немченко Юрій Владиславович – Немченко Юрій Владиславович – доцент кафедри прикладних природничо-математичних дисциплін, модератор сайту Інституту, кандидат педагогічних наук, доцент

Пономаренко Олена Анатоліївна – методист заочної форми навчання

Сидорчук Людмила Андріївна – Сидорчук Людмила Андріївна – професор кафедри прикладних природничо-математичних дисциплін, директор Науково-методичного центру охорони праці, доктор педагогічних наук, професор 

Слабко Володимир Миколайович – доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, директор Навчально-методичного центру професійної кар’єри, кандидат педагогічних наук, доцент

Степаненко Олексій Володимирович – голова профбюро, студент 3 курсу

Стрілець Наталія Сергіївна – голова науково-технічної творчості студентської молоді Інституту, студентка 3 курсу

Титова Наталія Михайлівна – в.о. завідувача кафедри теорії та методики професійної підготовки, кандидат педагогічних наук, доцент

Яшанов Сергій Микитович – завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, директор Центру комп’ютеризації та інформаційного забезпечення, доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України

Ухвали Вченої ради Інженерно-педагогічного інституту

Ухвала від 26 серпня 2015.

Ухвала від 27 жовтня 2015.

Звіт директора Інженерно-педагогічного факультету Корця М.С. про роботу інституту у 2015 році

 Ухвала від 27 січня 2016 р.

адміністрація загальноосвітньої школи № 173 м. Києва запрошує на роботу учителя трудового навчання (обслуговуючі види праці) з навантаженням на повну ставку (або 0,5 ставки - за бажанням).

Контактна особа - Куліна Наталія Василівна (тел: 063-332-47-31).