Напрямки роботи кафедри загально-технічних дисциплін

Новини

 

Навчальна діяльність

     

Навчальні дисципліни викладання яких забезпечує кафедра

           

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечують викладачі кафедри: 

1. Основи техніки і технології;
2. Стандартизація, управління якістю і сертифікація;
3. Технологія виробництва конструкційних матеріалів;
4. Обробка конструкційних матеріалів;
5. Робочі машини;
6. Енергетичні машини;
7. Інформаційні машини та кібернетичні системи;
8. Основи комп’ютерного проектування і моделювання;
9. Автосправа;
10. Нанотехнології;
11. Енергозберігаючі технології;
12. Сучасне автомобілебудування;
13. Сільськогосподарські машини;
14. Основи економіки та організації на транспорті;
15. Експлуатація та ремонт автомобілів;
16. Організація та безпека дорожнього руху;
17. Паливо-мастильні матеріали;
18. Основи автоматизації на транспорті;
19. Методика викладання технічних дисциплін у вищій школі;
20. Організація наукової діяльності у ВНЗ;
21. Основи ергономіки.
22. Матеріалознавство.
23. Матеріали металообробного виробництва.
24. Основи автомобілебудування.

    

      

Навчальні лабораторії кафедри

         test1

Сторінка перебуває у розробці 2015

Детальніше...

   

Навчальні матеріали

1.

Питання до екзамену для студентів спеціальності «Професійна освіта» з курсу «Гідравліка, пневматика і термодинаміка» у 2016/17 навчальному році.

Завантажити

2. Бакалаврська робота: Методичні рекомендації до підготовки, написання та захисту бакалаврських робіт для студентів спеціальності 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) / [Корець М.С., Кільдеров Д.Е., Голіяд І.С. та ін..].– К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – 50 с.

Завантажити

3. Методичні рекомендації до підготовки, написання та захисту магістерських робіт для студентів спеціальності 014 Середня освіта (трудове навчання і технології) / [Д.Е. Кільдеров, М.С. Корець, І.С. Голіяд]. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – 47 с.

Завантажити

   

Наукова діяльність

Напрямки наукових досліджень викладачів кафедри ЗТД

Загальна університетська тема: «Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів»

Індивілуальна тематика наукових досліджень викладачів:

1. Биковський Т.В. - Теорія і практика професійної підготовки педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів.
2. Зікій Г.С. - Формування у майбутніх вчителів технології готовності до виконання автосправи.
3. Корець М.С. - Розробка програмного забезпечення технічної підготовки фахівців професійної освіти.
4. Макаренко А.І. - Інтеграція техніко-технологічних знань і умінь майбутніх учителів технологій у процесі вивчення виробництва й обробки конструкційних матеріалів.
5. Нижник О.В. - Формування метрологічних знань і вмінь у майбутніх учителів технологій.
6. Сидорчук Л.А. -Ергономіка: людиноорієнтоване проектування техніки, програмних засобів і середовища.

 

Співробітники кафедри

 Співробітники кафедри загально-технічних дисциплін

2016 03 20 Bykobsky

Биковський Тімур Валерійович

кандидат педагогічних наук, доцент

2016 03 17 Zikiy

Зікій Григорій Савелійович

кандидат педагогічних наук, доцент

Корець Микола Савич

доктор педагогічних наук, професор, академік АНВО

Заслужений працівник освіти України

Макаренко Алла Ігорівна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

Нижник Олександр Володимирович

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Кротевич Василь Станіславович

Завідувач лабораторіями

Лагутенко Олександр Борисович

Майстер виробничого навчання

Пономаренко Олена Анатоліївна 

Майстер виробничого навчання

Шалімов Олександр Миколайович

Майстер виробничого навчання

 

Історична довідка

 

Наші опитування?

Яким графічним редактором ви користуєтесь ?

Adobe Photoshop - 63.3%
Adobe Illustrator - 10%
Paint.NET - 16.7%
Picasa - 10%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 25 лют. 2018 - 00:00