Кафедра промислової інженерії та сервісу

   Кафедра промислової інженерії та сервісу була створена шляхом реструктуризації кафедри трудового навчання і креслення та розпочала свою діяльність з назвою «Кафедра основ виробництва» у серпні 2008 року відповідно до наказу ректора університету №187 від 14 квітня 2008 року. Завідувачем призначено Володимира Івановича Андріяшина, кандидата педагогічних наук, професора, відмінника освіти України.

   Протягом чотирьох років Володимир Іванович працював над формуванням кадрового складу молодої кафедри, розвивав її педагогічний та науковий потенціал. Свій професійний досвід він направив на розвиток матеріально-технічної бази, інформаційного та навчально-методичного забезпечення дисциплін, які викладаються на кафедрі.

   З 2012 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Гуменюк Тетяна Броніславівна.

Детальніше...

Напрямки роботи кафедри промислової інженерії і сервісу

Життя кафедри

 

Навчальна діяльність

  

Навчальні дисципліни викладання яких забезпечує кафедра

Визначення кафедри у системі надання освітніх послуг

* Кафедра промислової інженерії та сервісу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова забезпечує техніко-технологічну підготовку майбутніх учителів технологій і креслення на освітньо-кваліфікаційних рівнях «Бакалавр» (напрям підготовки 6.0101003 Технологічна освіта) і «Спеціаліст» (спеціальність 7.01010301 Технологічна освіта), а також підготовку викладачів вищих навчальних закладів за напрямом «Технологічна освіта» на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» (спеціальність 8.01010301 Технологічна освіта).

* Кафедра промислової інженерії та сервісу є випускаючою кафедрою за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (за профілями: харчові технології, технологія виробів легкої промисловості).
Кафедра забезпечує інженерно-технічну підготовку майбутніх викладачів практичного навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр».

Навчальна діяльність кафедри за напрямом підготовки «Технологічна освіта»

* Навчальні дисципліни

На кафедрі промислової інженерії та сервісу розроблено та здійснюється викладання навчальних дисциплін:

* Напрям підготовки 6.010103 Технологічна освіта

Обслуговуючі види праці

• Практикум з обробки текстильних матеріалів
• Конструювання і моделювання одягу
• Устаткування швейного виробництва
• Текстильне матеріалознавство
• Технологія швейного виробництва
• Практикум з обробки продуктів харчування
• Устаткування виробництва продуктів харчування
• Фізіологія харчування, санітарія та гігієна
• Товарознавство
• Технологія виробництва продуктів харчування
Технічні види праці
• Практикум з металообробки
• Устаткування металообробного виробництва
• Технологія металообробного виробництва
• Практикум з деревообробки
• Устаткування деревообробного виробництва
• Технологія деревообробного виробництва 

Спеціальність 7.01010301, 8.01010301 Технологічна освіта

* Спеціалізація «Дизайн одягу і аксесуарів» (технологічний профіль у старшій школі за спеціалізаціями «Конструювання і моделювання одягу», «Легка промисловість», «Швейна справа» та варіативний модуль до навчальної програми «Технології. 10-11 класи» «Технологія виготовлення дитячого одягу»)

• Дизайн одягу та аксесуарів
• Історія костюма і моди
• Новітні техніка і технології швейного та галантерейного виробництва
• Технічне моделювання і художнє оформлення одягу та аксесуарів
• Принципи інженерного проектування одягу
• Конфекціювання у швейному та галантерейному виробництві

* Спеціалізація «Ресторанна справа» (технологічний профіль у старшій школі за спеціалізацією «Кулінарія» та варіативний модуль до навчальної програми «Технології. 10-11 класи» «Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництва»)

• Мікробіологія та харчова хімія
• Культура ресторанної справи
• Ресторанні технології кулінарної продукції
• Етнічні кухні
• Організація ресторанних послуг
• Барна справа

* Курсові роботи

У процесі підготовки майбутніх учителів технологій кафедра здійснює керівництво курсовими роботами (проектами).
• Курсова робота з технології швейного виробництва
• Курсова робота з технології виробництва продуктів харчування
• Курсова робота з дизайну одягу та аксесуарів
• Курсова робота з організації ресторанних послуг

* Кваліфікаційні випускні роботи

За напрямом/спеціальністю «Технологічна освіта» кафедра промислової інженерії та сервісу здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами.
• Тематика дипломних робіт формулюється в межах психолого-педагогічних проблем старшої школи та шкільного предмету «Технології», 10 – 11 класи.
• Тематика магістерських робіт формулюється в межах психолого-педагогічних проблем вищої школи та змісту і методики навчання майбутніх учителів технологій і креслення.

 

* Практика

Кафедра постійно працює над вдосконаленням практичної підготовки студентів. Згідно навчального плану викладачі кафедри забезпечують проведення технологічної практики, базами якої є підприємства м.Києва з різною організацією виробництва та формою власності.
• Технологічна практика на швейних підприємствах
• Технологічна практика на підприємствах виробництва продуктів харчування

Навчальна діяльність кафедри за напрямом підготовки «Професійна освіта»

* Навчальні дисципліни

Професорсько-викладацьким складом кафедри розроблено та здійснюється викладання навчальних дисциплін:

* Напрям підготовки 6.010104 Професійна освіта. Харчові технології

• Процеси та апарати харчових виробництв
• Технологія галузі
• Харчові технології
• Технологічне обладнання харчової галузі
• Організація харчових виробництв
• Проектування харчових виробництв з основами САПР
• Фізіологія харчування
• Товарознавство
• Санітарія і гігієна в галузі
• Українська кухня
• Кулінарна етнологія

Спеціалізація «Технологія продуктів оздоровчого та лікувально-профілактичного харчування»
• Технології санаторно-курортного харчування
• Технології дієтичного харчування
• Технології спортивного харчування та фітнес-продуктів
• Технології продуктів дитячого харчування

Спеціалізація «Технологія продуктів швидкого харчування та кейтерингового обслуговування»

• Технології продуктів швидкого харчування
• Ресторанні технології кулінарної продукції
• Організація кейтерингового обслуговування
• Організація сервісу швидкого харчування

Напрям підготовки 6.010104 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості

• Обладнання для виготовлення виробів
• Основи конструювання виробів
• Матеріалознавство
• Технологія виготовлення виробів
• Оздоблення одягу
• Основи прикладної антропології та біомеханіка
• Виробниче навчання
• Гігієна одягу

* Спеціалізація «Технологія швейного виробництва»

• Матеріалознавство швейних виробів
• Технологія швейних виробів
• Устаткування швейного виробництва
• Конструювання і моделювання швейних виробів

* Спеціалізація «Технологія трикотажного виробництва»

• Матеріалознавство трикотажних виробів 
• Основи теорії в'язання
• Основи технології виробів заданої форми
• Устаткування трикотажного виробництва
• Конструювання трикотажних виробів і основи швейної технології;

* Курсові роботи

За напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта кафедра здійснює керівництво курсовими роботами (проектами):
• Курсова робота з технології галузі за спеціалізацією «Технологія продуктів оздоровчого та лікувально-профілактичного харчування»
• Курсова робота з технології галузі за спеціалізацією «Технологія продуктів швидкого харчування та кейтерингового обслуговування»
• Курсова робота з технології швейного виробництва
• Курсова робота з технології трикотажного виробництва

* Кваліфікаційні випускні роботи

 

Кафедра здійснює керівництво кваліфікаційними випускними (бакалаврськими) роботами. Тематика бакалаврських робіт формулюється в межах проблем сучасного виробництва відповідно до профілю підготовки майбутніх фахівців.

* Практика

 

Згідно навчального плану (6.010104 Професійна освіта (за профілями)) викладачі кафедри забезпечують проведення технологічної практики, базами якої є підприємства м.Києва з різною організацією виробництва та формою власності.

• Технологічна практика на підприємствах легкої промисловості
• Технологічна практика на підприємствах виробництва продуктів харчування

 

Навчальні лабораторії кафедри

 test1

Сторінка перебуває у розробці 2015

Детальніше...


Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри зосереджена на проблемі «Технологічні інновації у сучасному виробництві».
Кафедрою розроблені зміст і методика викладання технологічних дисциплін для майбутніх учителів технологій і креслення, впроваджуються технології освітніх вимірювань навчальних досягнень студентів, проводиться робота по оновленню матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.
Кафедра бере активну участь у спільних проектах з Національною академією педагогічних наук України по розробці навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів (підручники з трудового навчання 5 - 9 класи, електронні курси з обслуговуючих видів праці).

Детальніше...

 

 

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

Секція дизайну

2016 12 05 Kanevsky

Канєвський Микола Євтихійович / KANIEVSKYI MYKOLA,

викладач кафедри, член Національної спілки художників України

2017 02 11 Shevchenko

ШЕВЧЕНККО АННА / SHEVCHENKO ANNA

2016 12 05 Songarova

СОНГАРОВА ТЕТЯНА /  

2015 12 09 Ostapenko Остапенко Ксенія Петрівна, старший викладач кафедри; викладач технологічних дисциплін (конструювання і моделювання одягу), креслення, безпеки життєдіяльності
2015 12 16 Kotlyarenko  Котляренко Олег Леонідович, майстер виробничого навчання, викладач кафедри; викладач технічних дисциплін, обробки матеріалів різанням, креслення і безпеки життєдіяльності

Секція харчових технологій та готельно-ресторанного господарства

2017 03 09 Zubar

ЗУБАР НАДІЯ / ZUBAR NADIIA

 2017 02 03 Zheplisky

  ЖЕПЛІНСЬКА МАРІЯ /  ZHEPLINSKA MARIIA

2017 06 16 volkova

ВОЛКОВА АЛІНА / VOLKOVA ALINA

2017 05 10 Ditrich

  ДІТРІХ ІРИНА / DITRIKH IRYNA

2016 12 05 polyda Полуда Вікторія Володимирівна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент; менеджер у виробничій сфері за спеціалізацією "Менеджмент громадського харчування, готельного господарства і туризму"
2015 12 09 Stognij

  ШАУРА АЛІНА / SHAURA ALINA

Секція технології виробів легкої промисловості

2015Gumenyuk

  ГУМЕНЮК ТЕТЯНА / HUMENIUK TETIANA

 2015 12 09 Kosyak

  КОСЯК ІННА / KOSIAK INNA

 

2015 12 09 Medvedenko

  МЕДВЕДЕНКО ІРИНА / MEDVEDENKO  IRYNA

2016 01 30 Nikolayenko

  НІКОЛАЙЧУК СВІТЛАНА / NIKOLAYCHYK SVITLANA

 2017 02 14 logo girl Савченко Олена Леонідівна, завідувач лабораторії

Секція деревообробки

2015 12 09Kovalenko

   КОВАЛЕНКО ІГОР / KOVALENKO IGOR

2015 12 16 Postolakiy Постолакій Віктор Леонідович, майстер виробничого навчання з деревообробки; вчитель трудового навчання, технологій, креслення і безпеки життєдіяльності 

Літопис

test1

Сторінка перебуває у розробці 2015

Детальніше...

Наші опитування?

Яким графічним редактором ви користуєтесь ?