Вебометричний рейтинг університетів

Вебометричний рейтинг університетів світу (Webometrics ranking of world’s universities) – один з найбільш авторитетних рейтингів у міжнародному освітньому середовищі.
Рейтинг складається компанією Cybermetrics Lab (Іспанія) з 2004 року і публікується двічі на рік (у червні-липні та січні).
Рейтинг орієнтований на оцінку присутності університету в Інтернеті, рівень впливу публікацій університету на світовий науковий прогрес, «популярність» веб-ресурсів вищого навчального закладу, довіру Інтернет-користувачів до них.
Рейтинг аналізує не освітню діяльність університету в цілому, а саме представлення ВНЗ в глобальній мережі Інтернет яка визначається за спеціальною методикою, розробленою у відповідності до Берлінських принципів рейтингування вищих навчальних закладів (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions), визначених ЮНЕСКО.
Предметом аналізу є домен університету, тому сайти підрозділів за межами домену не розглядаються.
В основі рейтингу – два основні критерії, що враховують веб-дані домену вузу (кожен критерій має певний ваговий коефіцієнт, відповідний його значущості):
1. Видимість (Visibility, 50%)
Вплив (Impact) – оцінюється через «віртуальний референдум», підраховуючи всі зовнішні посилання, які отримує університет від третіх осіб (цитованість сторінок веб-сайтів). Вираховується з кількості зворотних посилань і кількості доменів, з яких відбуваються зворотні посилання. Тому важливою є різноманітність посилань, а не їх «популярність».
2. Активність (Activity, 50%)
- Присутність (Presence, 1/3) – визначається через загальну кількість розміщених веб-сторінок на основному веб-домені (включаючи всі піддомени і каталоги) університету, які проіндексовані найбільшими комерційними пошуковими системами, наприклад Google;
- Відкритість (Openness, 1/3) – підраховується загальна кількість файлів та записів з правильним ім’ям файлу (pdf, doc, docx, ppt), опублікованих на спеціалізованих веб-сайтах (зокрема, інституційних репозиторіях), відповідно до академічної пошукової системи Google Scholar;
- Висока якість (Excellence, 1/3) – вираховується кількість наукових робіт, опублікованих у впливових міжнародних журналах. Індикатор обмежують підрахунком публікацій, які входять в перших 10 відсотків найбільш цитованих у відповідних галузях науки. Відомості надаються дослідницькою лабораторією SCImago.
Рейтинги Вебометрікс:

Рейтинг сайтів українських університетів за даними Вебометрікс

Рейтинг українських репозиторіїв за даними Вебометрікс

Докторантура і аспірантура

На кафедрі є аспірантура та докторантура за спеціальностями:
13.00.04. - Теорія та методика професійної освіти.
13.00.02. - Теорія і методика навчання технологій;
13.00.02. - Теорія і методика навчання (технічні дисципліни).
В докторантурі навчається Авраменко О.Б., кандидат педагогічних наук, доцент Уманського державного педагогічного університету.
В аспірантурі навчаються Бовтрук Н.С., Терещенко С.М., Антонюк О.О., Коробченко В.Я., Невмержицька А.Л., Шамчук М.Ю., Стогній А.Ю., Калниболотчук О.В., Маргітич М.А., Беглєцова І.О., Дудка А.І., Лазебний М.М.