Електронні основи автоматики та обчислювальної техніки

Електронні основи автоматики та обчислювальної техніки. Навчальний посібник. / Козеренко С.І., Касперський А.В., Богданов І.Т. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – 120 с.

   У навчальному посібнику представлено два цикли лабораторних робіт відповідно до кредитно-модульного поділу дисципліни «Електронні основи автоматики та обчислювальної техніки» курсу «Радіоелектроніка і електронні системи».

    У посібнику акцентовано увагу на фізичні закономірності, електронно і електромагнітні процеси, що характеризують фундаментальні явища в автоматиці й обчислювальній техніці.
  Посібник може бути корисним студентам фізико-математичних та педагогічно-індустріальних факультетів вищих навчальних педагогічних закладів, а також учням і вчителям загальноосвітніх і професійних шкіл та ліцеїв.

Наші опитування?

Яким графічним редактором ви користуєтесь ?