Наказ №320 Про вартість навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) від 23.05.2017 р.

Відповідно до ст.73 Закону України «Про вищу освіту» та враховуючи фактичний попит на фахівців за окремими спеціальностями, встановити з 1 вересня 2017 року розмір вартості навчання українських студентів, які будуть зараховані (в тому числі переведені з інших навчальних закладів, з інших спеціальностей та поновленні на навчання) на контрактній основі у 2017/2018 навчальному році, окремо за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки, галузями знань та формами навчання (додаток).

Підстава: Наказ ректора НПУ імені М.П,Драгоманова №230 від 23.05.2017 р.

Додаток до наказу №230 від 23.06.2016 року