Вступникам

Звернення

2016 05 12 vstup booton

Рушай же з вірою до правди напрямки.
(Л. Верлен)
Іди своєю дорогою, і нехай люди говорять, що завгодно.
(Дайте).

   Вибір професії — це велика відповідальність. Відповідальність молодої людини перед батьками, перед суспільством та, найголовніше, - перед собою. І полягає вона в тому, щоб обрати саме свій шлях. І тут найважливіше - не схибити.
   Яку ж професію обрати? Щоб і подобалося працювати, і можливості кар'єрного зростання були присутні, та і робота приносила не тільки задоволення, але і давала можливість відчувати себе фінансово незалежним.
   Статистика говорить про те, що тільки 22 % всіх випускників вищих навчальних закладів і спеціалізованих установ освіти йдуть працювати за фахом. І це є однією з найбільших проблем української молоді.
   І якщо ви не знаєте, на якій професії зупинити свій вибір, куди піти вчитися, перегляньте каталог професій на Profi.ua.
   Шановні абітурієнти, робіть свій вибір свідомо!

Вибір професії

Слід зазначити, що процес професійного самовизначення є досить складним, на нього здійснюють вплив різні фактори. Науковцями у галузі профорієнтації визначено вісім основних факторів, які впливають на вибір людиною професії:

1) позиція батьків, старших членів сім'ї. Дуже часто батьки надають дитині повну свободу вибору, вимагаючи тим самим від неї самостійності, відповідальності, ініціативи. Трапляється, що батьки не згодні з вибором дитини і пропонують переглянути свої плани й зробити інший вибір. Правильному вибору професії часто заважають установки батьків, які прагнуть, щоб діти компенсували їхні недоліки в майбутньому, у тій діяльності, у якій вони не змогли себе повністю виявити в свій час. Спостереження показують, що в більшості випадків діти погоджуються з вибором батьків, розраховуючи на їхню допомогу при вступі в який-небудь навчальний заклад; 

2) позиція друзів. Дружні відносини старшокласників є досить міцними і вплив їх на вибір професії не виключено. Позиція мікрогрупи може навіть стати вирішальною у професійному самовизначенні. Особливо це актуально для людей зі стандартизованим мисленням, схильних до наслідування і стереотипів, не спроможних чітко сформулювати власну життєву позицію. Споживачів а не творців (якщо такий умовний поділ доречний). Звісно, в рамках розумного, почуття групи, орієнтація на однолітків - позитивні особливості молоді. Вони потрібні для освоєння норм поводження в суспільстві, формування образу "Я" і самооцінки. Але оглядатися на інших слід щоб побачити спільне і відмінне, краще взнати свої індивідуальні особливості, а не сліпо повторювати, чи переносити захоплення якоюсь людиною на професію, котрою та володіє; 

3) позиція шкільних педагогів. Кожен учитель, спостерігаючи за поводженням учня під час навчального процесу, аналізує його інтереси, схильності, напрямки мислення і звісно може дати дуже цінну пораду, до того ж, досвідчений педагог здатен запобігти такій розповсюдженій помилці при виборі професії, як ототожнення шкільного предмета і певної, спорідненої з ним професії. Він допоможе чітко розрізняти ці поняття; 

4) особисті професійні плани. Під планами у цьому випадку маються на увазі уявлення про етапи освоєння професії, засоби потрібні для цього. Плани формуються залежно від складу розуму й характеру людини. Якщо виникають ускладнення, розумно звернутися до спеціаліста, котрий допоможе побудувати професійний план; 

5) здібності. Це індивідуальні психологічні особливості людини, що проявляються в трудовій або іншій діяльності і є умовою успішності її здійснення. Від здібностей залежить швидкість, глибина, легкість і міцність процесу оволодіння знаннями, набуття умінь і навичок. Але самі здібності не зводяться до знань й умінь. Розвиток здібностей має відбуватись протягом всього життя. Про своєрідність своїх здібностей треба судити не тільки по успіхах у навчанні, але й по досягненнях у найрізноманітніших видах діяльності. Об’єктивне уявлення про них формується також за допомогою спеціальних досліджень, тестувань, спрямованих на активізацію самопізнання. Це запобігає наклеюванню ярлика про те, яка людина; 

6) рівень домагань на суспільне визнання. Плануючи власний трудовий шлях, дуже важливо подбати про реалістичність своїх домагань. Невідповідність внутрішніх образів людини життєвим реаліям неминуче призведе до розчарування;

7) інформованість про професії. Важливо подбати про те, щоб відомості, котрі здобуваються людиною, про ту або іншу професію не виявилися перекрученими, неповними, однобічними. Захоплення тільки зовнішньою або якою-небудь приватною стороною професії може призвести до серйозних помилок і розчарувань. Наприклад, за легкістю, з якою актор створює на сцені образ, стоїть напружена, буденна праця. А журналісти не завжди виступають у телепередачах - частіше вони обробляють масу інформації, архівів, розмовляють із десятками людей - перш, ніж підготують 10-ти хвилинне повідомлення, яке, до того ж, озвучить інша людина (диктор на телебаченні). Щоб точно знати чим саме займається людина певної професії треба розібратись по яким класам, типам, відділам, групам класифікуються існуючі професії і які ставляться до них вимоги. Допомогти в отриманні достовірної інформації молодій людині можуть батьки, педагоги, а найбільш – психологи-профконсультанти. Вони проводять низку діагностичних заходів по вивченню особистості людини, котра обирає професію, а також можуть детально розповісти про вимоги до професії, котра цікавить саме Вас;

8) схильності. Схильності проявляються в улюблених заняттях, на які витрачається більша частина вільного часу. Це - інтереси, підкріплені певними здібностями.

   Значну роль у виборі професії відіграє темперамент людини. Від нього залежить вплив на діяльність різних психічних станів, викликаних неприємною обстановкою, емоційними факторами. Можна образно описати, що люди холеричного темпераменту більше придатні для активної ризикованої діяльності, сангвініки - для організаторської діяльності, меланхоліки - для творчої діяльності в науці й мистецтві, флегматики - для планомірної, неквапливої й плідної діяльності. Далеко не останню позицію у професійному самовизначенні займають характер та самооцінка особистості. 

Отже, для прийняття правильного рішення при виборі професії необхідно враховувати ряд факторів – власні побажання, психологічні особливості та можливості й потреби ринку праці.

Існує «формула вибору професії», яка поєднує наступні компоненти: «хочу» - «можу» - «треба».

Хочу: твої прагнення (бажання, інтереси, схильності, ідеали);

Можу: твої можливості (стан здоров'я, здібності, рівень знань, характер, темперамент);

Треба: стан ринку праці, соціально-економічні проблеми в регіоні.

Корисними можуть бути також посилання:

http://prof.osvita.org.ua/uk/index.html
http://www.trud.gov.ua/control/uk/tags/articles?tag_id=465415
http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=85011

Слід знати 8 основних помилок при виборі професії, а саме, чого робити не варто...

1. Обирати професію, не маючи про неї достовірної інформації.
2. Орієнтуватися тільки на такі ознаки, як престижність і/або прибутковість.
3. Ставити знак рівності між професією та навчальним предметом.
4. Переносити ставлення до людини, представника певної професії, на професію як таку.
5. Вибирати професію «за компанію».
6. Підмінювати вибір професії вибором рівня освіти або місця її здобуття.
7. Ігнорувати власні здатності й інтереси.
8. Прислухатися до думки людей, не компетентних у питаннях вибору професії.

Вступ до Інженерно-педагогічного факультету

Інженерно-педагогічний факультет НПУ імені М.П.Драгоманова запрошує абітурієнтів на навчання.

До вашої уваги інформаційні матеріали про спеціальності та умови вступу на навчання:

014 Середня освіта (трудове навчання і технології) інформаційний буклет;

015 Професійна освіта ( за спеціалізаціями): інформаційний буклет; презентація спеціальності.

  •       Готельно-ресторанна справа: інформаційний буклет, фотоколаж спеціалізації;
  •       Харчові технології: інформаційний буклет, фотоколаж спеціалізації;
  •       Деревообробка: інформаційний буклет, фотоколаж спеціалізації;   
  •       Технології виробів легкої промисловості: інформаційний буклет, фотоколаж спеціалізації;   
  •       Дизайн: інформаційний буклет, фотоколаж спеціалізації;
  •       Компютерні технології
  •       Охорона праці
  •       Транспорт

Програми вступних іспитів та творчих конкурсів

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (співбесіди) з технологій і креслення для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня «Магістр» на базі здобутого ступеня бакалавра/освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Спеціальність: 014 Середня освіта. Трудове навчання/Технології

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТЕХНОЛОГІЙ І КРЕСЛЕННЯ для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня «Магістр» на базі здобутого ступеня бакалавра/освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Спеціальність: 014 Середня освіта. Трудове навчання/Технології

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (співбесіди) з технологій і креслення для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст Спеціальність: 014 Середня освіта. Трудове навчання/Технології

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПОНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТЕХНОЛОГІЙ І КРЕСЛЕННЯ для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальність: 014 Середня освіта. Трудове навчання/Технології

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти. Спеціальність: 015 Професійна освіта. Дизайн

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» Спеціальність: Професійна освіта. Дизайн

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» Спеціальність 015 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» Спеціальність 015 Професійна освіта. Деревообробка

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» Спеціальність: 015 Професійна освіта. Харчові технології

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» Cпеціальність: 015 Професійна освіта. Готельно-ресторанна справа

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

* Спеціальність: 015 Професійна освіта. Комп'ютерні технології
* Спеціальність: 015 Професійна освіта. Дизайн
* Спеціальність: 015 Професійна освіта. Деревообробка
* Спеціальність: 015 Професійна освіта. Харчові технології
* Спеціальність: 015 Професійна освіта. Готельно-ресторанна справа
* Спеціальність: 015 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості
* Спеціальність: 015 Професійна освіта. Охорона праці
* Спеціальність: 015 Професійна освіта. Транспорт

Приймальна комісія НПУ імені М.П.Драгомванова

Приймальна комісія НПУ імені М.П.Драгомванова

адміністрація загальноосвітньої школи № 173 м. Києва запрошує на роботу учителя трудового навчання (обслуговуючі види праці) з навантаженням на повну ставку (або 0,5 ставки - за бажанням).

Контактна особа - Куліна Наталія Василівна (тел: 063-332-47-31).